FOUNDING MEMBERS
MEMBERS
CadStudio horizontal bez pozadia.png
Tekla-A-Trimble-Solution-Vertical-Color-
Dronity_bim_logo_fix.png
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
IDO Hutny projekt.png
STRABAG s.r.o.
LOGO BEELI.jpg
DE bez podkladu.png
PaRELI Logo.png
JANELE - LOGO_edited.png
Morocz tacovsky biele bez pozadia.png
eurovia logo bez pozadia.png
logo-doprastav.jpg
semmelrock bez pozadia.png
wienerberger bez pozadia.png
LUCRON_bez pozadia.png
Lansky logo bez pozadia.png
Clea development.png
zssk.png
ABOUT US

​BIM association Slovakia associates subjects that are actively interested in the Building Information Modeling and that are involved in the implementation of BIM in  the construction industry.

CONTACT

BIM asociácia Slovensko
Ul. 29. augusta 36/C
811 09 Bratislava

TEL.: +421910 955 539

E-MAIL: bim@bimas.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

BIM KONFERENCIA

18. Október 2018

Slovenská sporiteľňa

Tomášikova 48, Bratislava

BIM asociácia Slovensko a Vydavateľstvo Eurostav pre Vás pripravujú už 4. ročník Národnej BIM konferencie - Teória versus Prax.

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ GARANTI

POD ZÁŠTITOU

4. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

TEÓRIA VERSUS PRAX

ZÁMER KONFERENCIE

Zámerom konferencie je robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu stavby, z anglického výrazu Building Information Modeling do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy.

Zámerom je, na základe vývoja a trendu používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí, poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov (Facility Management).

Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov a teda z využitia technológie BIM v praxi môžu profitovať naozaj všetci účastníci procesu výstavby aj prevádzky budovy. 

CIELE KONFERENCIE

  • medzinárodná výmena skúseností,

  • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,

  • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,

  • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,

  • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, tiež manažérom stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom a investorom, facility managerom a prevádzkovateľom budov.

GENERÁLNI PARTNERI

HLAVNÍ PARTNERI

ODBORNÍ PARTNERI

PARTNERI

GENERÁLNI PARTNERI

PROGRAM KONFERENCIE

9:00 - 9:15

Otvorenie konferencie

9:15 - 9:30

Aktuálna správa o stave implementácie BIM na Slovensku

Tomáš Funtík

Viceprezident, BIM asociácia Slovensko

U nás, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné skupiny, komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb a postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Prednáška prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku v rámci ktorého porovnávame medziročné zmeny pri využití v jednotlivých projektových fázach, bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Gabriel Kužma

Technický riaditeľ, HESCON

Na meniace sa pracovné prostredie tejto doby reagujú mladí ľudia a hľadajú uplatnenie v projektoch a príležitostiach, kde môžu v plnej miere dať priestor vyniknúť svojim schopnostiam a uspokojiť svoje potreby o sebarealizácii. Jednou  z čŕt dnešného mladého človeka je chuť pracovať spôsobom, ktorý prekračuje zaužívané postupy a vychodené chodníčky a ponúka inovatívne riešenia smerom do budúcna. Práve takúto príležitosť predstavuje prostredie BIM, plné moderných technológii podporujúcich interaktivitu a komplexný pohľad na správu informácii.

Marián Vido

Projektový líder, Siebert + Talaš

​V septembri 2018 sa uvádza do prevádzky administratívna budova Twin City Tower, ktorá bola navrhnutá, plánovaná, realizovaná v najvyššom štandarde modelového spracovávania. Prepojením koordinácie jednotlivých odborných častí v projekcii, ale aj využitie modelov pri realizácii stavby sa zjednodušil autorský dozor, riadenie zmien a uľahčila sa výstavba. Ako vieme posunúť možnosti ešte ďalej?

Please reload

09:30 - 10:00

Prostredie BIM a jeho prínos k atraktivite povolania

10:00 - 10:30

Twin City Tower - prípadová štúdia v najvyššom štandarde modelového spracovania

10:30 - 10:50

Prestávka - Coffee break

11:50 - 12:10

Lepšia komunikácia naprieč projektom

10:50 - 11:10

Využitie 3D modelovania - prípadová štúdia Dopravníkový most, ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

11:30 - 11:50

BIM - minulosť, prítomnosť a budúcnosť

11:10 - 11:30

Podrobnosť BIM modelu a reálne využitie dát

Jan Mikulec

Projektant, Skála & Vít

Požiadavkou zhotoviteľa bola úprava oceľovej konštrukcie na kombináciu oceľovej a železobetónovej konštrukcie. V rámci zmeny projektu bol vytvorený jeden 3D model zahrňujúci technologické časti, oceľovú a železobetónovú konštrukciu. Model umožnil vzájomnú koordináciu technologickej časti s nosnými konštrukciami, vrátane vyriešenia vzájomne sa ovplyvňujúcich detailov.

Juraj Letko

Vedúci ateliéru, Obermeyer Helika

Predmetom prednášky sú požiadavky investora na podrobnosť modelu a jeho reálne využitie v praxi. Priblížime aplikáciu LOD (Level of Detail / Development) na jednotlivé stupne projektu v kontexte dátovej veľkosti modelov, s ktorou je spojená nepružnosť nielen pri ďalšom využití modelu, ale aj pri jednoduchých zmenách v projekte.

Radoslav Vlkovič

BIM director, GFI

Analýza starších BIM projektov - čo sme robili dobre a čo sme mohli robiť lepšie. Súčasné projekty - na čom pracujeme, ako to robíme teraz, ako zvládame aktuálny boom výstavby, zvyšujúce sa požiadavky investorov a prechod od L k XXL projektom. Aké sú naše vízie do budúcnosti a ktoré technológie budú pre nás "the next big thing". 

Máté Császár, Tamás Kuźniarski

BIM consultant, Graphisoft

Ukážeme, ako by mali byť projektové, inžinierske a stavebné tímy prepojené počas celého životného cyklu projektu. Vo fáze revízie projektového návrhu môžu špeciálne nástroje urýchliť proces tým, že umožnia partnerom projektu označiť a spolupracovať na tých istých dokumentoch v reálnom čase alebo kedykoľvek.Triedením a filtrovaním položiek v rámci výkresov, projektové tímy dosiahnu až 90% mieru dokončenia pri prvej spätnej kontrole, preto je tiež veľmi dôležité zachytiť skutočný rozsah projektu a vytvoriť lepšiu ponuku, ktorá povedie ku konkurenčnej výhode.

Please reload

12:10 - 12:30

Prestávka - Coffee break

12:30 - 12:50

Práca s modelom v projektovej príprave

Stanislav Polivka

Technický riaditeľ, Polivka, Hörmann & Partners

Priblíženie práce s BIM modelom pri príprave projektovej dokumentácie polyfunkčného bytového domu s podzemným parkovaním v BIM systéme Allplan. Tvorba výstupov (výkresovej dokumentácie) z modelu stavby. Využitie 3D modelu stavby pri projektovaní profesií ZTI, VZT a statika. Vnášanie atribútov pre jednotlivé stavebné konštrukcie a prvky. Následná tvorba výkazov okien, dverí a iného. Práca s modelom, export modelu do formátu IFC. Kontrola modelu a následn&aacu