FOUNDING MEMBERS
MEMBERS
CadStudio horizontal bez pozadia.png
Tekla-A-Trimble-Solution-Vertical-Color-
Dronity_bim_logo_fix.png
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
IDO Hutny projekt.png
STRABAG s.r.o.
LOGO BEELI.jpg
DE bez podkladu.png
PaRELI Logo.png
JANELE - LOGO_edited.png
Morocz tacovsky biele bez pozadia.png
eurovia logo bez pozadia.png
logo-doprastav.jpg
semmelrock bez pozadia.png
wienerberger bez pozadia.png
LUCRON_bez pozadia.png
Lansky logo bez pozadia.png
Clea development.png
zssk.png
ABOUT US

​BIM association Slovakia associates subjects that are actively interested in the Building Information Modeling and that are involved in the implementation of BIM in  the construction industry.

CONTACT

BIM asociácia Slovensko
Ul. 29. augusta 36/C
811 09 Bratislava

TEL.: +421910 955 539

E-MAIL: bim@bimas.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

ABOUT US

The civic association BIM association Slovakia - is a non-profit organization focused on the application of BIM (Building Information Modelling) in  a professional practice on the level of all stakeholders in the project and construction process for the whole duration of the life cycle of the construction. The main role of the association is the promotion, popularization and development of the possibilities and the application of this technology within Slovakia.

BIM association Slovakia unites the entities dealing and interested in BIM and its implementation in the construction practice and facility management in Slovakia from the perspective of all participants involved in the construction processes during the whole life cycle. In the construction industry, the Building Information Modeling is applicable universally.

MISSION

Collection and gathering of information related to BIM or Building Information Modelling within Slovakia and abroad and their provision and presentation to the association members, professional as well non-professional public by way of professional lectures and conventions, web presentation and printed media with the purpose to support BIM implementation in Slovakia.

GOALS

The main goal is a systematic support of BIM implementation in Slovakia: we support the generation of conditions for legislative and regulative framework that would support effective work and transparent handling of money mainly in the field of construction.

Promotion of BIM principles and benefits among designers in all project phases and across all fields, but also in other phases of construction and subsequent operation and maintenance - Facility management.

BIMaS COMMITTEES

In accordance with the Articles of Association, the organizational arrangements define bodies consisting of the Presidium and the General Assembly. The elected bodies consist of the Expert Board, the Board of Directors and the executive part of the organization held by the President and Vice-President of the BIM Association Slovakia.

MISSION

Collection and gathering of information related to BIM or Building Information Modelling within Slovakia and abroad and their provision and presentation to the association members, professional as well non-professional public by way of professional lectures and conventions, web presentation and printed media with the purpose to support BIM implementation in Slovakia.

BIM ASSOCIATION SLOVAKIA / PRESIDENTIAL COMMITTEE

Michal Pasiar

President of BIMaS

Ing. arch. Michal Pasiar holds the position of the President in BIM association Slovakia since its founding in January 2013. Since completion of his studies at the Faculty of Architecture of the Slovak Technical University in Bratislava in 1999 he has been actively pursuing architectural and consultation activities. In 2011 he founded his own architectonic studio ACREA handling various project tasks within Slovakia as well as abroad. Besides his work he engages in publishing.

Please reload

Tomáš Funtík

Viceprezident BIMaS

Ing. Tomáš Funtík, PhD. vyštudoval na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde prednáša problematiku Informačného modelovania stavieb. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, časovému plánovaniu a virtuálnej výstavbe s využitím BIM. Pôsobí v CEN TC 442 BIM, EU BIM Task Group, expert SKSI v skupine V4 BIM Task Group. Je predsedom TK č.121 pre BIM. Je hlavným organizátorom národnej BIM konferencie a súťaže BIM CHALLENGE a autor viac ako 30 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb.

Please reload

 
 
BIM ASSOCIATION SLOVAKIA / EXPERT COMMITTEE

The Expert committee of BIM association Slovakia was founded in 2013 and currently it supports systematic and strategic implementation of Building Information Modelling. The Professional board coordinates 6 work groups divided according to the specialization. Each of the groups has its professional referee representing the group and coordinating group activities. From the bottom up they provide for the targeted solution of the problems arising in the given field.

Michal Pasiar

Odborný garant pre projektovanie

"Projektovanie v BIM znamená návrat k zdravému rozumu.“ 

Ing. arch. Michal Pasiar zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti.

Peter Makýš

Odborný garant pre prípravu a realizáciu stavieb

"Zhotoviteľ je podstatnou súčasťou virtuálnej výstavby."

Doc. Ing. Peter Makýš, PhD. sa zaoberá dlhé roky časovým plánovaním, prípravou výstavby, časovému plánovaniu, projektom organizácie výstavby, zavádzaniu systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP v stavebných organizáciách podľa noriem ISO. Dlhodobo spolupracuje s praxou v uvedenej problematike a aktívne pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave ako prednášajúci. Pôsobí tiež ako expert v pracovnej skupine CEN pre štandardizáciu BIM v EÚ.

Tomáš Funtík

Odborný garant pre informačné technológie

"Je nemožné pracovať efektívne bez správnych nástrojov!"

Ing. Tomáš Funtík, PhD. vyštudoval na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde prednáša problematiku Informačného modelovania stavieb. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, časovému plánovaniu a virtuálnej výstavbe s využitím BIM. Pôsobí v CEN TC 442 BIM, EU BIM Task Group, expert SKSI v skupine V4 BIM Task Group. Je predsedom TK č.121 pre BIM. Je hlavným organizátorom národnej BIM konferencie a súťaže BIM CHALLENGE a autor viac ako 30 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb.

Viera Somorová

Odborný garant pre Facility management

"BIM a Facility management sú dve neoddeliteľné súčasti."

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD. je Prezidentka Slovenskej asociácie Facility managementu - SAFM a pôsobí aj na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Je odborný garant akreditovaného vzdelávania Správa a údržba budov, členom redakčnej rady EuroFM INSIGHT a aktívne sa podieľa na štandardizácii Facility management v rámci EÚ. Je autorom množstva knižných publikácií, odborných článkov a príspevkov v oblasti Facility managementu.

Janka Hlavatá

Odborný garant pre oblasť práva

„Vytvoriť zmysluplný zmluvný vzťah v oblasti BIM je neľahká úloha.“

JUDr. Janka Hlavatá je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2008). V roku 2011 úspešne vykonala advokátske skúšky a v súčasnosti pôsobí ako partner v SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s.r.o. Venuje sa predovšetkým obchodnému a občianskemu právu, bližšie sa špecializuje na problematiku práv duševného vlastníctva v projekcii stavieb a stavebníctve.

Juraj Nagy

Odborný garant pre stavebnú ekonomiku

"BIM umožňuje mať financie pod kontrolou."

 

Ing. Juraj Nagy, PhD. v súčasnosti pôsobí na poste riaditeľa Ústavu stavebnej ekonomiky v Bratislave kde venuje sa najmä znaleckej a expertízne činnosti. Ako znalec sa aktívne podieľa na vypracovaní posudkov v odbore stavebníctvo v odvetviach oceňovanie stavebných prác, oceňovanie nehnuteľností a pozemné stavby.  Je autorom množstva odborných článkov z oblasti cien, cenotvorby a riadenia stavebnej prípravy a pôsobí tiež ako lektor pre agentúru UNIKA.

Please reload

In 2015, BIM association Slovakia founded board of directors consisting of the representatives of the organisations - founding members of BIMaS. The board of directors produces proposals, manages and approves the activities of BIMaS and directly contributes to the implementation of BIM in Slovakia.

Michal Pasiar

Konateľ ACREA, s.r.o.

Ing. arch. Michal Pasiar zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti.

Peter Balco

Konateľ, CAD EXPERT, s.r.o.