top of page

Fórum slovenského stavebníctva

Pozývame Vás na konferenciu s názvom Fórum slovenského stavebníctva, ktorá sa uskutoční dňa 11. apríla 2018, od 9:00 -14:00 hod v hoteli Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, Bratislava.

Konferenciu pre Vás pripravil Zväz stavebných podnikateľov slovenska - ZSPS v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

CIELE KONFERENCIE

 • zoznámenie sa s najnovšími trendami a poznatkami

 • výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou

 • propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov

 • odborná diskusia účastníkov stavebného trhu počas konferencie

KONFERENCIA JE URČENÁ

Všetkým účastníkom investičného procesu, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem a, samozrejme, členským firmám ZSPS a členom SKSI.

PROGRAM KONFERENCIE

9.30 hod. : Otvorenie konferencie

1. blok: Zavádzanie digitálnych technológií (BIM)

9.40 – 11.20 hod.

 1. Miroslav Kohout, Graitec: Súčasnosť a budúcnosť digitálnych technológií v stavebníctve

 2. Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko: Aktuálna správa o stave implementácie BIM na Slovensku a v zahraničí

 3. Vladimír Benko, SKSI: Horizont 2020 a prínos projektu IngREeS pre BIM

 4. Ivo Vykydal, SFDI ČR: Skúsenosti so zavádzaním BIM v dopravnej infraštruktúre ČR

 5. Jaroslav Synek, Metrostav: Príklad uplatnenia BIM v stavebnej praxi

 6. Moderovaná panelová diskusia, moderátor: Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko

11. 20 – 11.40 hod.: prestávka na kávu

2. Blok : Inovácie v stavebníctve a aktuálne trendy

11.40 – 13.00 hod.

 1. Ingrid Fischerová, Ayming: Superodpočet na výskum a vývoj v stavebníctve

 2. Miloslav Jurík, Smart Cities klub: Smart prístupy pre trvalo udržateľné regionálne investície

 3. Kvetoslav Kmec, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: Národný infraštruktúrny plán SR

 4. Boris Gregor, Protimonopolný úrad SR: Ochrana hospodárskej súťaže v sektore stavebníctva.

 5. Martin Pipíška, AMAVEX: GDPR v podmienkach stavebníctva

 6. Moderovaná panelová diskusia, moderátor: Pavol Kováčik, ZSPS

13.00 do 14.00 hod.: Obed

Registrácia: prostredníctvom online prihlasovacieho formulára

Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
 • Facebook BIM asociácia Slovensko
 • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page