top of page

Aplikácia BIM v oblasti TZB

Dovoľte, aby sme Vás touto cestou pozvali na odborný seminár, ktorý organizuje BIM asociácia Slovensko v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov dňa 6.10.2021. Seminár sa uskutoční on-line prostredníctvom platformy GoToMeeting.

BIM nie je len 3D geometria a tiež neslúži len na tvorbu výkresov. Je to nástroj hodný 21. storočia, ktorý napomáha pri optimalizácii riešenia potrubných rozvodov a systémov, ktorých je v stavbe každým dňom viac. Seminár sa zameriava na vyjasnenie súčasných možností využitia informačného modelovania stavieb v oblasti technického zariadenia budov (TZB) a praktické skúsenosti pri tvorbe a koordinácii tohto typu profesií na konkrétnych ukážkach z praxe. Zameriame sa aj na postupné kroky, ktoré pri implementácii BIM na firemnej úrovni musíte podniknúť.


Program

  • 09:00 - 09:15 OTVORENIE A ÚVOD DO PROBLEMATIKY Ing. Tomáš Funtík, PhD., BIM asociácia Slovensko, Stavebná fakulta, STU Bratislava

  • 09:15 - 09:45 VÝHODA BIM PRE TZB – OPTIMALIZÁCIA PROCESOV TVORBY PROJEKTU TZB V OBLASTI BIM Ing. Štefan Petkanič, Klima – Teplo designing, s.r.o.

  • 09:45 - 10:15 BIM MANAŽMENT POČAS VÝSTAVBY – KOORDINÁCIA TZB Ing. arch. Michal Pasiar, PhD., ACREA s.r.o.

  • 10:15 - 10:45 POSTUPY PRI IMPLEMENTÁCII BIM DO OBLASTI TZB Ing. Alfréd Takáč, 3A3, s.r.o.

  • 10:45 - 11:45 DISKUSIA

  • 12:00 UKONČENIE

Registrácia

Registrovať na podujatie sa môžete prostredníctvom on-line formulára TU.


Účastnícky poplatok pre členov SKSI a BIMAS je 15,-€ / osoba.

Základný účastnícky poplatok 150,- € / osoba.

Zvýhodnené vstupné si člen môže uplatniť, ak má uhradené členské na rok 2021.

Na seminár sa registrujte do 4.10. 2021 do 12.00 hod.

Kapacita online seminára je limitovaná počtom účastníkov.

BIM_seminar_pozvanka_10_2021
.pdf
Download PDF • 1.14MB

Comments


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page