top of page

BIM A CAD SOFTVÉR PRE VAŠE PROJEKTY

Bezplatné webináre poskytnú komplexnú informáciu o riešeniach pre architektov a inžinierov. Pozrite si online webináre k uvedeniu novej verzie Allplan 2021.

  • Allplan Architecture: 1.12.2020, 10:00 hod

  • Allplan Engineering: 1.12.2020, 14:00 hod

ARCHITEKTÚRA Allplan Architecture podporuje architektonické riešenia od návrhu rodinného domu až po mimoriadne projekty. Oboje vyžaduje vysokú úroveň znalostí, inovácií a kreativity. Architekti musia pracovať v 2D aj v 3D, efektívne si vymieňať informácie s projektovými partnermi a poskytovať vysoko kvalitné projekty.

> Práca na návrhu v 2D alebo 3D podľa vašich potrieb > Rýchla a ľahká vizualizácia vašich projektov > Najvyššia presnosť modelovania a detailných výstupov > Hladká spolupráca odborných profesií > Úspora času a vyššia kvalita návrhu stavby > Spoľahlivé výkazy výmer


POZEMNÉ STAVBY A STATIKA Allplan Engineering Building je skvelý nástroj pre čoraz zložitejšie a náročnejšie projekty pozemných stavieb. Na splnenie požiadaviek, ktoré z toho vyplývajú, musia inžinieri navrhovať presné a efektívne konštrukcie. Musia pracovať v 2D aj v 3D, efektívne si vymieňať informácie s projektovými partnermi.

> Modely, vykonávacie výkresy a podrobné vystužovanie pomocou jediného softvéru > Kvalitné modely a ich kontrola, hladká výmena dát > SCIA AutoConverter - automatický prenos modelu nosnej konštrukcie z Allplanu do statických programov > Precízne výkazy výmer materiálov pre presné náklady

> Výkresy tvaru a výstuže

INŽINIERSKE STAVBY Allplan Engineering Civil umožní projektovať a udržať veľké projekty pod kontrolou. Vzhľadom k svojej veľkosti, zložitosti a spolupráci mnohých tímov predstavujú projekty infraštruktúrnych stavieb mimoriadnu výzvu. Inžinieri musia efektívne navrhovať veľké zložité konštrukcie, masívne stavby a mosty, a pritom zabezpečiť vysokú kvalitu modelu.

> Neobmedzené modelovanie ľubovoľných tvarov > Rýchle vystužovanie a detailné spracovanie zložitých 3D konštrukcií > Práca na návrhu v 2D alebo 3D podľa vašich potrieb > Flexibilná práca s modelmi a výkresmi zjednodušuje implementáciu zmien návrhu

> Digitálny model terénu


MOSTY Allplan Bridge je unikátny softvér pre modelovanie, analýzu, návrh a výkresovú dokumentáciu v jednom softvéri. Zvyšuje kvalitu návrhu, ktorý možno nepretržite optimalizovať, čo platí aj pre statickú analýzu a návrh so zohľadnením jednotlivých stavebných predpisov, pričom možno rýchlo porovnávať jednotlivé konštrukčné varianty.

> Parametrický model, statické výpočty a výkresová dokumentácia > Rýchle a efektívne modelovanie, vystužovanie a výkresy betónových konštrukcií > Návrh a výstavba bezpečnejších mostov > Prehľadnosť, optimalizovaná komunikácia a koordinácia prác vďaka otvorenej výmene dát a BIM modelovaniu


BIM SPOLUPRÁCA

Allplan Bimplus je otvorená BIM platforma pre všetky odbory, ktoré spolupracujú na stavebných projektoch. Pomocou platformy Bimplus dokážete prepojiť jednotlivé modely z rôznych odvetví a následne ich ďalej analyzovať. Údaje, informácie, dokumenty a úlohy sú spravované centrálne v priebehu celého životného cyklu budovy.

> Prístup k objektom a informáciám v reálnom čase na ľubovoľnom zariadení

> Správa projektov, informácií a revízií

> Kontrola kolízií

> Priradenie atribútov a ďalších informácií k objektu

> Špecializované aplikácie pre stavebníctvo

> Otvorené rozhranie


Stiahnite si plnú verziu BIM riešenia Allplan 2021 na vyskúšanie zdarma na 30 dní na www.allplan.com

Vyžiadajte si obchodné informácie vyplnením formulára (https://info.allplan.com/cz/nezavazna-ponuka-q4)

Comments


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page