top of page

MOŽNOSTI VYUŽITIA BIM PRI NÁVRHU A POSUDZOVANÍ DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ

Dovoľte, aby sme Vás touto cestou pozvali na odborný seminár, ktorý organizuje BIM asociácia Slovensko v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov dňa 03.05.2023 v čase od 09:00 do 12:00. Seminár sa uskutoční on-line prostredníctvom platformy GoToMeeting.

Mnohí už dnes vedia, že BIM nie je len 3D. Cieľom sú informácie, ku ktorým sa chceme dostať a efektívne s nimi narábať v rámci celého životného cyklu akejkoľvek stavby. Prístup založený na informáciách v modeli však musí mať štandardizované pravidlá. Iba potom môžeme využívať BIM ako nástroj pre digitalizáciu nielen procesov, ale celého stavebníctva.

 

ODBORNÍ GARANTI:

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Ing. Tomáš Funtík, PhD.

 

PROGRAM:

9.00 – 9.20 ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Tomáš Funtík, BIMaS


9.20 – 9.50 VYTVÁRANIE BIM MODELOV DREVOSTAVIEB V TEKLA STRUCTURES

Dávid Neužil, Construsoft


9.50 – 10.20 ANALYTICKÉ MODELY A NUMERICKÉ VÝPOČTY DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ (SOFISTIK)

Kamil Laco, ConIS


10.20 – 10.50 WORKFLOW REVIT + AGACAD PRI NÁVRHU DREVOSTAVIEB

Marek Böhm a Michal Konečný, Arkance


10.50 – 11.20 DIGITÁLNE NÁSTROJE NA PODPORU NÁVRHU DREVOSTAVIEB

Oliver Orlovský, Allplan


11.20 – 12.00 DISKUSIA

Účastnícky poplatok pre členov SKSI a BIMAS je 15,-€ / osoba.

Základný účastnícky poplatok 150,- € / osoba.


Zvýhodnené vstupné si člen môže uplatniť, ak má uhradené členské na rok 2023.

Kliknutím budete presmerovaní do registračného formulára.

Na seminár sa registrujte do 28. 4. 2023 do 16:00 hod.

Kapacita online seminára je limitovaná počtom účastníkov.

Prihláseným účastníkom budú zaslané prihlasovacie údaje deň pred konaním seminára.


ORGANIZAČNÍ GARANTI:

Mgr. Zuzana Gigac

Mobil: 0905/419406

E-mail: gigac@sksi.sk


Mgr. Katarína Hodorová

Mobil: 0905/667103

E-mail: hodorova@sksi.sk

Comments


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page