top of page

Pozvánka na 10. INSPIRE ESPUS - BIM

BIM asociácia Slovensko Vás pozýva Vás na 10. školenie v rámci programu INSPIRE ESPUS, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Tentokrát bude zamerané na tému BIM - Building Information Modeling - Informačné modelovanie stavieb.

 

Dátum: 09.11.2022 v čase od 09.00 do 15.00 hod. 

Program

09:00 Úvod - Otvorenie podujatia, Potenciál synergií INSPIRE a BIM

Martin Tuchyňa Ministerstvo životného prostredia SR

Marcela Bindzárová Gergeľová

BERG fakulta, TU v Košiciach


09:15 - 10:05

1. Blok prednášok - Úvod do Informačného modelovania stavieb

Princípy BIM a aktuálny stav implementácie na Slovensku

Tomáš Funtík BIM asociácia Slovensko Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Postavenie BIM v súčasných legislatívnych podmienkach v SR Marek Kundrát Corwin


10:05 - 10:20

Diskusia 1. bloku Tomáš Funtík, Marek Kundrát, Martin Tuchyňa


10:20 - 10:30

Prestávka


10:30 - 12:15

2. blok prednášok - Digitalizácia procesov v stavebníctve

Metódy digitalizácie majetku ako podklad pre informačné modelovanie stavieb Ján Erdélyi BIM asociácia Slovensko Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Nové úlohy architekta, dátový manažment v životnom cykle stavieb Michal Pasiar BIM asociácia Slovensko ACREA

Princípy kolaboratívneho prístupu na projekte Martin Mišún DELTA Group Využitie Design&Build na BIM projektoch Dávid Sándor PROMA

12:15 12:30

Diskusia 2. bloku Ján Erdélyi, Michal Pasiar, Martin Mišún, Dávid Sándor


12:30 13:30

Obedná prestávka

13:30 14:45

3. blok prednášok - INFRA BIM Implementácia BIM v dopravnom staviteľstve Jakub Ducár Strabag Tvorba modelu a štandardy v INFRA projektoch Miroslav Krajňák Strabag Parametrické modelovanie v oblasti mostov Pavel Vlasák AFRY CZ


14:45 15:00

Diskusia 3. bloku Jakub Ducár, Miroslav Krajniak, Pavel Vlasák

Školenie sa uskutoční v online cez platformu MS Teams.

Miestnosť bude otvorená v deň podujatia od 08:45.

Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár.


V rámci školenia BIM - Building Information Modeling budú účastníkom poskytnuté aktuálne informácie o stave informačného modelovania stavieb v kontexte prepojenia na vybrané aspekty (súčasný stav, princípy, legislatívne prostredie). Témy stavebníctva a infraštruktúry patria medzi dôležité oblasti tvorby a využívania priestorových údajov s vysokým potenciálom pre infraštruktúru priestorových informácií. BIM je aj naďalej kľúčovou témou a veľkou výzvou pre našu krajinu. Aj prostredníctvom tohto školenia otvárame priestor pre transfer informácií v oblasti digitalizácie procesov v stavebníctve. V záverečnej časti sa podujatie bude venovať praktickým príkladom aplikačného využitia BIM s dôrazom na implementáciu BIM v dopravnom staviteľstve, ukážky tvorby modelov a štandardov a v neposlednej rade aj parametrickému modelovaniu mostných objektov.

 

Ciele

  • Poskytnutie prehľadu o stave informačného modelovania stavieb v podmienkach SR.

  • Bližšie predstaviť digitalizáciu stavebných procesov.

  • Zdieľať príklady dobrej praxe INFRA BIM a potenciál ich využitia.

  • Identifikovať synergie BIM a INSPIRE.

 

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).

Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page