top of page

Pozvánka na online seminár - BIM: PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA INFORMÁCIÁCH

Dovoľte, aby sme Vás touto cestou pozvali na odborný seminár, ktorý organizuje BIM asociácia Slovensko v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov dňa 16.11.2022. Seminár sa uskutoční on-line prostredníctvom platformy GoToMeeting.

 

ODBORNÍ GARANTI:

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Ing. Tomáš Funtík, PhD.

 

Mnohí už dnes vedia, že BIM nie je len 3D. Cieľom sú informácie, ku ktorým sa chceme dostať a efektívne s nimi narábať v rámci celého životného cyklu akejkoľvek stavby. Prístup založený na informáciách v modeli však musí mať štandardizované pravidlá. Iba potom môžeme využívať BIM ako nástroj pre digitalizáciu nielen procesov,

Program

09:00 - Otvorenie Seminára

09:00 - 10:50 Odborné prednášky


9:00 – 9:10

ÚVOD DO PROBLEMATIKY, BIM A OTVORENÉ DÁTA

Tomáš Funtík (SvF STUBA, BIM asociácia Slovensko)

9:10 – 9:30

ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ MEDZI INVESTOROM, PROJEKTANTOM A VÝROBCOM

Petr Vokoun (BIM project)

9:30 – 9:50

DÁTA V BIM MODELI, AKO SA VYVINULA ICH KVALITA A KVANTITA

Lukáš Zelený (Siebert Talaš)

9:50 – 10:10

ELEMENTÁRNA TVORBA PARAMETROV OBJEKTOV A POUŽITIE V KLASIFIKAČNÝCH SADÁCH

Peter Balco (CAD expert)

10:10 – 10:30

PODPORA NÁRODNÝCH POŽIADAVIEK NA BIM DÁTA A KONTROLA MODELU

Oliver Orlovský (Allplan Slovensko)

10:30 – 10:50

BIM DÁTA, CESTA AKO VIDIEŤ A VEDIEŤ VIAC

Peter Marčok (HB Reavis)


10:50 – 11:30 DISKUSIA


Účastnícky poplatok pre členov SKSI a BIMAS je 15,-€ / osoba.

Základný účastnícky poplatok 150,- € / osoba.

Zvýhodnené vstupné si člen môže uplatniť, ak má uhradené členské na rok 2022.
Kliknutím budete presmerovaní do registračného formulára

Na seminár sa registrujte do 14. 11. 2022 do 16:00 hod.

Kapacita online seminára je limitovaná počtom účastníkov.

Prihláseným účastníkom budú zaslané prihlasovacie údaje deň pred konaním seminára.


ORGANIZAČNÍ GARANTI:

Mgr. Zuzana Gigac

Mobil: 0905/419406

E-mail: gigac@sksi.sk

Mgr. Katarína Hodorová

Mobil: 0905/667103

E-mail: hodorova@sksi.sk

Comments


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page