top of page

Synergia a odbornosť v riadiacich procesoch

Prešovský samosprávny kraj pripravil v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov, a Slovenskou komorou architektov konferenciu s názvom Synergia a odbornosť v riadiacich procesoch, s podtitulom Cesta ku kvalitným architektonicko-stavebným dielam vo verejnom sektore, ktorá sa koná 06. júna 2023 na Okresnom úrade v Prešove, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.

Motom podujatia je heslo "Lebo chceme robiť veci lepšie, odborne a systémovo..."

Jedná sa už o druhé stretnutie odborných pracovníkov PSK v oblasti investičnej prípravy so zástupcami SKSI, SKA a ich členmi na pôde PSK. Tentokrát na tému nových pravidiel Zákona o výstavbe a Zákona o územnom plánovaní, Indexácie cien stavebných diel a moderných spôsobov projektovej prípravy formou BIM, ale aj oceňovania študentov.


Na podujatí participuje aj Ing. Tomáš Funtík, PhD., viceprezident BIM asociácie Slovensko, ktorý bude v 5. bloku prezentovať aktuálne skúsenosti so zadávaním BIM projektov na Slovensku. V rámci diskusie rozoberieme najmä dokument EIR - Požiadavky na výmenu informácií, ktorý je kľúčovým podkladom k úspešnému zadaniu zákazky.

 

Program

08:00 - 08:30 Prezentácia

08:30 - 08:40 Otvorenie konferencie za účasti predsedu PSK PaeDr. Milana Majerského, PhD.

08:40 - 09:10 Vyhodnotenie súťaže o najlepší ročníkový projekt a odovzdanie cien súťažiacim za účasti predsedu PSK PaeDr. Milana Majerského, PhD.

09:10 - 09:25 Coffee break


09:25 - 10:10

1. blok - Legislatívne zmeny v súvislosti so zákonom č. 200/2022 Z.z, Zákon o územnom plánovaní

Ing arch. Imrich Pleidel - SKA

Ing. Viliam Mikláš, oddelenie investícií PSK

Ing. Ján Jakubov - člen predstavenstva SKSI, Viceprezident ABF Slovakia

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA - prezident ZSPS


10:10 - 10:55

2. blok - Informácia o zákone č. 201/2022 Z.z., Zákon o výstavbe

Ing. Roman Skorka, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA - vedúca odboru majetku a investícií PSK

Ing. Ing. arch. Anton Reitzner - SKA

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA - prezident ZSPS


10:55 - 11:15 Prestávka, občerstvenie


11:15 - 12:00

3. blok - Indexácia cien v stavebníctve

Ing. Michal Dzugas, oddelenie investícií PSK

Ing. Juraj Nagy, PhD. - Ústav stavebnej ekonomiky, SZSI

Ing. Daniel Červeňák - SKA

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA - prezident ZSPS


12:00 - 12:45

4. blok - Autorizovaný stavbyvedúci a stavebný dozor

Ing. Tomáš Marcin, LL.M. - vedúci oddelenia investícií PSK

Ing. Ján Jakubov - člen predstavenstva SKSI, Viceprezident ABF Slovakia

Ing. arch. Peter Marcinko - SKA

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA - prezident ZSPS


12:45 - 13:30

5. blok - BIM - EIR - Požiadavky na výmenu informácií

Ing. Tomáš Funtík - Stavebná fakulta STU v Bratislave, Viceprezident BIM asociácie Slovensko

Ing. Radomír Hitrík - oddelenie investícií PSK

prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD. - Stavebná fakulta, TU Košice

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA - prezident ZSPSOficiálna pozvánka


Commentaires


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page