ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA
RIADNI ČLENOVIA
CadStudio horizontal bez pozadia.png
Tekla-A-Trimble-Solution-Vertical-Color-
Dronity_bim_logo_fix.png
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
IDO Hutny projekt.png
STRABAG s.r.o.
LOGO BEELI.jpg
DE bez podkladu.png
PaRELI Logo.png
JANELE - LOGO_edited.png
Morocz tacovsky biele bez pozadia.png
eurovia logo bez pozadia.png
logo-doprastav.jpg
semmelrock bez pozadia.png
wienerberger bez pozadia.png
LUCRON_bez pozadia.png
Lansky logo bez pozadia.png
Clea development.png
zssk.png
O NÁS

​BIM asociácia Slovensko združuje subjekty, ktoré sa aktívne zaujímajú o problematiku informačného modelu stavby (Building Information Model) a zaoberajú  sa implementáciou BIM do stavebnej praxe.​

KONTAKT

BIM asociácia Slovensko
Ul. 29. augusta 36/C
811 09 Bratislava

TEL.: +421910 955 539

E-MAIL: bim@bimas.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

BIM KONFERENCIA

18. Október 2018

Slovenská sporiteľňa

Tomášikova 48, Bratislava

BIM asociácia Slovensko a Vydavateľstvo Eurostav pre Vás pripravujú už 4. ročník Národnej BIM konferencie - Teória versus Prax.

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ GARANTI

POD ZÁŠTITOU

4. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

TEÓRIA VERSUS PRAX

ZÁMER KONFERENCIE

Zámerom konferencie je robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu stavby, z anglického výrazu Building Information Modeling do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy.

Zámerom je, na základe vývoja a trendu používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí, poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov (Facility Management).

Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov a teda z využitia technológie BIM v praxi môžu profitovať naozaj všetci účastníci procesu výstavby aj prevádzky budovy. 

CIELE KONFERENCIE

  • medzinárodná výmena skúseností,

  • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,

  • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,

  • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,

  • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, tiež manažérom stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom a investorom, facility managerom a prevádzkovateľom budov.

GENERÁLNI PARTNERI

HLAVNÍ PARTNERI

ODBORNÍ PARTNERI

PARTNERI

GENERÁLNI PARTNERI

PROGRAM KONFERENCIE

9:00 - 9:15

Otvorenie konferencie

9:15 - 9:30

Aktuálna správa o stave implementácie BIM na Slovensku

Tomáš Funtík

Viceprezident, BIM asociácia Slovensko

U nás, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné skupiny, komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb a postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Prednáška prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku v rámci ktorého porovnávame medziročné zmeny pri využití v jednotlivých projektových fázach, bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Gabriel Kužma

Technický riaditeľ, HESCON

Na meniace sa pracovné prostredie tejto doby reagujú mladí ľudia a hľadajú uplatnenie v projektoch a príležitostiach, kde môžu v plnej miere dať priestor vyniknúť svojim schopnostiam a uspokojiť svoje potreby o sebarealizácii. Jednou  z čŕt dnešného mladého človeka je chuť pracovať spôsobom, ktorý prekračuje zaužívané postupy a vychodené chodníčky a ponúka inovatívne riešenia smerom do budúcna. Práve takúto príležitosť predstavuje prostredie BIM, plné moderných technológii podporujúcich interaktivitu a komplexný pohľad na správu informácii.

Marián Vido

Projektový líder, Siebert + Talaš

​V septembri 2018 sa uvádza do prevádzky administratívna budova Twin City Tower, ktorá bola navrhnutá, plánovaná, realizovaná v najvyššom štandarde modelového spracovávania. Prepojením koordinácie jednotlivých odborných častí v projekcii, ale aj využitie modelov pri realizácii stavby sa zjednodušil autorský dozor, riadenie zmien a uľahčila sa výstavba. Ako vieme posunúť možnosti ešte ďalej?

Please reload

09:30 - 10:00

Prostredie BIM a jeho prínos k atraktivite povolania

10:00 - 10:30

Twin City Tower - prípadová štúdia v najvyššom štandarde modelového spracovania

10:30 - 10:50

Prestávka - Coffee break

11:50 - 12:10

Lepšia komunikácia naprieč projektom

10:50 - 11:10

Využitie 3D modelovania - prípadová štúdia Dopravníkový most, ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

11:30 - 11:50

BIM - minulosť, prítomnosť a budúcnosť

11:10 - 11:30

Podrobnosť BIM modelu a reálne využitie dát

Jan Mikulec

Projektant, Skála & Vít

Požiadavkou zhotoviteľa bola úprava oceľovej konštrukcie na kombináciu oceľovej a železobetónovej konštrukcie. V rámci zmeny projektu bol vytvorený jeden 3D model zahrňujúci technologické časti, oceľovú a železobetónovú konštrukciu. Model umožnil vzájomnú koordináciu technologickej časti s nosnými konštrukciami, vrátane vyriešenia vzájomne sa ovplyvňujúcich detailov.

Juraj Letko

Vedúci ateliéru, Obermeyer Helika

Predmetom prednášky sú požiadavky investora na podrobnosť modelu a jeho reálne využitie v praxi. Priblížime aplikáciu LOD (Level of Detail / Development) na jednotlivé stupne projektu v kontexte dátovej veľkosti modelov, s ktorou je spojená nepružnosť nielen pri ďalšom využití modelu, ale aj pri jednoduchých zmenách v projekte.

Radoslav Vlkovič

BIM director, GFI

Analýza starších BIM projektov - čo sme robili dobre a čo sme mohli robiť lepšie. Súčasné projekty - na čom pracujeme, ako to robíme teraz, ako zvládame aktuálny boom výstavby, zvyšujúce sa požiadavky investorov a prechod od L k XXL projektom. Aké sú naše vízie do budúcnosti a ktoré technológie budú pre nás "the next big thing". 

Máté Császár, Tamás Kuźniarski

BIM consultant, Graphisoft

Ukážeme, ako by mali byť projektové, inžinierske a stavebné tímy prepojené počas celého životného cyklu projektu. Vo fáze revízie projektového návrhu môžu špeciálne nástroje urýchliť proces tým, že umožnia partnerom projektu označiť a spolupracovať na tých istých dokumentoch v reálnom čase alebo kedykoľvek.Triedením a filtrovaním položiek v rámci výkresov, projektové tímy dosiahnu až 90% mieru dokončenia pri prvej spätnej kontrole, preto je tiež veľmi dôležité zachytiť skutočný rozsah projektu a vytvoriť lepšiu ponuku, ktorá povedie ku konkurenčnej výhode.

Please reload

12:10 - 12:30

Prestávka - Coffee break

12:30 - 12:50

Práca s modelom v projektovej príprave

Stanislav Polivka

Technický riaditeľ, Polivka, Hörmann & Partners

Priblíženie práce s BIM modelom pri príprave projektovej dokumentácie polyfunkčného bytového domu s podzemným parkovaním v BIM systéme Allplan. Tvorba výstupov (výkresovej dokumentácie) z modelu stavby. Využitie 3D modelu stavby pri projektovaní profesií ZTI, VZT a statika. Vnášanie atribútov pre jednotlivé stavebné konštrukcie a prvky. Následná tvorba výkazov okien, dverí a iného. Práca s modelom