NÁRODNÁ

BIM KONFERENCIA

19. október 2022

DoubleTree by Hilton, Bratislava

BIM asociácia Slovensko
a Vydavateľstvo JAGA
pre Vás pripravili
Národnú BIM konferenciu - 8. ročník

Pod záštitou:

Ministerstvo dopravy a vystavby SR bez p

Organizátori:

Jaga logo.PNG

Konferenciu podporujú:

SKSI_logo_biele_pozadie.png
logo_zsps.jpg

Mediálni partneri:

asb.PNG
is jaga.png

NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

8. ročník 

ZÁMER KONFERENCIE

Na Slovensku, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné skupiny, komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb a postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Národná BIM konferencia prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Kam sa posunulo projektovanie v BIM na Slovensku? Aké sú skúsenosti s využívaním nástrojov BIM?

Na tieto a ďalšie otázky odpovie pripravovaný 8. ročník Národnej BIM  Konferencie, ktorú organizuje BIMaS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA, najmä s časopisom ASB architektúra, stavebníctvo, biznis. Predstavia sa kľúčoví speakri z domova i zahraničia, ktorí sa formou prezentácie podelia o svoje skúsenosti.

CIELE KONFERENCIE

 • medzinárodná výmena skúseností,

 • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,

 • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,

 • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,

 • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Konferencia je určená nielen architektom a projektantom ale aj developerom, investorom a správcom budov.  Slávnostná recepcia prinesie okrem odovzdania cien za prínos v oblasti BIM, tiež priestor na stretnutia a nové kontakty s ľuďmi zo stavebného segmentu.

ČO PRINÁŠAME V RÁMCI PLATFORMY KONFERENCIE?

 • BIM Workshop     - 19.10.2022 - DoubleTree by Hilton

 • BIM Konferencia - 19.10.2022 - DoubleTree by Hilton

 • BIM Expo               - 19.10.2022 - DoubleTree by Hilton

*Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť režim v akom sa uskutoční konferencia vzhľadom na aktuálne platné opatrenia. 

Organizátori:

Jaga logo.PNG

Generálni partneri:

Platinový partner:

platinovy a generalni 10a_20.png

Vážení partneri,

v úvode mi dovoľte, aby som sa Vám touto cestou v mene celého organizačného tímu poďakoval za Vašu priazeň a podporu Národnej BIM konferencie.

V situácii, ktorá je pre celú spoločnosť, vrátane stavebníctva, neľahká, sa päť ukázalo, že BIM je témou, ktorá nás všetkých spája. Vážime si, že patríte k tým, ktorí propagujú inovácie a pomáhate nám každoročne zvyšovať kvalitu konferencie. V roku 2022 sme pripravení s Vašou podporou naďalej zdieľať najnovšie poznatky z oblasti BIM, prinášať kvalitné prednášky a zabezpečovať výmenu skúseností medzi účastníkmi konferencie.

Ako je známe, na národnej úrovni stále absentuje významnejší posun v oblasti digitalizácie. Túto problematiku vnímame veľmi citlivo a musíme žiaľ konštatovať, že kompetentní akoby nevnímali skutočný rozmer a rozsah informačného modelovania stavieb v rámci digitalizácie stavebníctva. BIM je pritom základným nástrojom digitalizácie a sme presvedčení, že je nevyhnutné čím skôr prijať záväznú implementačnú stratégiu aj na Slovensku. Z nášho pohľadu by tento krok prispel k riadnemu a hlavne riadenému rozvoju, najmä v oblasti verejných stavieb. 

Dovoľte, aby sme sa Vám ešte raz poďakovali za podporu. Vďaka Vám posúvame BIM vpred.

Teším sa na osobné stretnutie s Vami!

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
prezident BIM asociácie Slovensko

3038c8_a506b009104a48ec9c423cf1fc6d5a71~mv2.png
Partneri NBK 2022_26_09.png

Odborní partneri:

Partneri:

Hlavní partneri:

Organizátori:

Jaga logo.PNG
platinovy a generalni 10a_20.png

Platinový partner:

Generálni partneri:

Aktuálny stav problematiky

Na Slovensku neustále zaznamenávame značný nárast záujmu o problematiku BIM, a to aj z radov zástupcov štátu. Stavbári si čoraz viac uvedomujú, že s informáciami o stavbách nenarábajú dostatočne efektívne a málo využívajú nové informačné technológie, ktoré úspešne adoptovali iné priemyselné odvetvia.

Podľa dostupných analýz má implementácia BIM priamy vplyv na zvýšenie hodnoty za vynaložené prostriedky a implementácia BIM do stavebníctva jednoznačne predstavuje moment digitalizácie.

Možnosti informačného modelovania stavieb prinášajú digitálnu dobu do všetkých oblastí stavebníctva, vrátane prevádzky, správy a údržby budov – facility managementu (FM). Tento prístup mení pohľad na zaužívané procesy a štandardy. Dáta – informácie o aktívach v usporiadanej štruktúre sú hodnotou, ktorú veľká časť odvetvia ešte nevie oceniť. Z toho vyplýva aj nízka, alebo neexistujúca požiadavka na dátovú štruktúru odovzdávaného informačného modelu.

Celková miera využívania BIM je aktuálne na úrovni 20%. Pozitívom  je, že ďalších 30% síce dnes aktívne BIM nevyužíva, ale o danú problematiku sa zaujíma a stále klesá percentuálny podiel tých, ktorý sa o túto tému nezaujímajú - 49%.

Pri rozdelení z hľadiska primárneho zamerania a pôsobenia opýtaných je zrejmé, že viac projektov je v oblasti pozemného staviteľstva, kde podľa dotazníka aktuálne využíva BIM 28% respondentov, oproti 8% pri inžinierskych stavbách.

Prognóza vývoja implementácie BIM je sľubná. V horizonte 5 rokov plánuje využívať BIM pri výkone svojej činnosti 57% respondentov, čo hodnotíme ako veľmi ambiciózne. Preto ostáva aj naďalej našim cieľom proaktívne pristupovať k popularizácii témy informačného modelovania stavieb a prispievať k podpore rozvoja digitalizácie stavebného priemyslu.

PRIHLÁŠKA NA NÁRODNÚ BIM KONFERENCIU

Registrácia na podujatie už bola spustená - registrovať sa môžete cez formulár nižšie.

Základná vstupenka zahŕňa vstup na:

 • BIM Workshop     - 19.10.2022 - DoubleTree by Hilton

 • BIM Konferenciu - 19.10.2022 - DoubleTree by Hilton

 • BIM Expo               - 19.10.2022 - DoubleTree by Hilton

Na jednotlivé časti sa nedá samostatne registrovať, jeden vstup zahŕňa vstup na všetky súčasti konferencie.

AKO SA REGISTROVAŤ NA KONFERENCIU?

Prihlásiť sa môžete vyplnením vyplnením online formulára, ktorý zverejníme v septembri.

VSTUPNÉ

BIM Konferencia, vrátane BIM Workshop a BIM Expo - (125€ bez DPH) 150€ s DPH 

Spoločenský večer - nie je v predaji, podujatie iba na pozvánky

Členovia BIM asociácie Slovensko majú zľavu vo výške 50%

UBYTOVANIE

Na účely Národnej BIM konferencie môžete využiť špeciálne ceny na ubytovanie, a to:

 • izba štandard single obsadená jednou osobou s raňajkami:  115 EUR v rátane DPH, miestny poplatok + 1,70 EUR/osoba/noc

 • izba štandard single obsadená dvoma osobami s raňajkami:  130 EUR  v rátane DPH, miestny poplatok + 1,70 EUR/osoba/noc

Rezervácie je potrebné spraviť výlučne cez email: Bratislava.reservations@hilton.com

Platba za ubytovanie je možná len platobnou kartou alebo v hotovosti.

 

Na uplatnenie zľavy je potrebné použiť heslo: BIM konferencia 2022