NÁRODNÁ

BIM KONFERENCIA

15.10.2020

DoubleTree by Hilton
Trnavská cesta 27/A, Bratislava

BIM asociácia Slovensko
a Vydavateľstvo JAGA
pre Vás pripravujú
Národnú BIM konferenciu - 6. ročník

Pod záštitou:

Organizátori:

Konferenciu podporujú:

Mediálni partneri:

6. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

ZÁMER KONFERENCIE

Na Slovensku, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné skupiny, komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb a postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Národná BIM konferencia prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Kam sa posunulo projektovanie v BIM na Slovensku? Aké sú skúsenosti s využívaním nástrojov BIM?

Na tieto a ďalšie otázky odpovie pripravovaný 6. ročník Národnej BIM  Konferencie, ktorú organizuje BIMaS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA. Predstavia sa kľúčoví speakri z domova i zahraničia, ktorí sa formou prezentácie podelia o svoje skúsenosti.

 

Novinkou, ktorú prinášame pre účastníkov je BIM Workshop a BIM Expo.

CIELE KONFERENCIE

 • medzinárodná výmena skúseností,

 • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,

 • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,

 • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,

 • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Konferencia je určená nielen architektom a projektantom ale aj developerom, investorom a správcom budov.  Slávnostná recepcia prinesie okrem odovzdania cien za prínos v oblasti BIM, tiež priestor na stretnutia a nové kontakty s ľuďmi zo stavebného segmentu.

ČO PRINÁŠAME V RÁMCI NOVEJ PLATFORMY KONFERENCIE?

 • BIM Konferencia

 • BIM Workshop

 • BIM Expo

 • Akademické fórum

 • B2B stretnutia a Networking

 • Spoločenský večer

Platinový partner:

Generálni partneri:

Hlavní partneri:

Odborní partneri:

Partneri:

BIM KONFERENCIA

BIM Konferencia sa uskutoční v konferenčnej sále DoubleTree - Hilton Ballroom s kapacitou až do 450 miest. Sme presvedčení, že výberom tejto sály poskytneme adekvátnu kapacitu pre všetkých záujemcov o najväčšie BIM podujatie na Slovensku a zároveň budeme vedieť zabezpečiť adekvátny priestorový komfort pre všetkých účastníkov.

Vzhľadom na platformu, ktorá oddeľuje komerčné a nekomerčné aktivity sa môžete tešiť na viac prednášok, ktoré riešia implementačné stratégie, nastavenie spolupráce s využitím integrovaného navrhovania, nevyhnutnú transformáciu myslenia, digitalizáciu stavebníctva a prípadové štúdie s pokročilým využitím BIM.

PANELOVÁ DISKUSIA

Cieľom panelovej diskusie je získať relevantné odpovede od pozvaných odborníkov, spoločne sa zamyslieť sa nad ďalším rozvojom BIM na Slovensku, možnými krokmi implementácie a digitalizácie stavebníctva.

Využite možnosť a zapojte sa do diskusie.

BIM WORKSHOP

Séria odborných príspevkov zameraných na konkrétne riešenia, ktoré poskytnú rôzne perspektívy na problematiku informačného modelovania stavieb pre denno-dennú prax. Táto časť je orientovaná na zručnosti pri využívaní softvéru.

BIM EXPO

Interaktívna prezentácia technologických a softvérových riešení a produktov, ktoré sú dostupné na Slovensku. Táto časť je produktovo orientovaná a pomáha účastníkom konferencie získať rýchly prehľad o aktuálnej situácii v BIM priemysle.

B2B STRETNUTIA A NETWORKING

DoubleTree by Hilton poskytuje dostatok priestorov na nerušené B2B stretnutia. Dohodnite si Vaše obchodné stretnutie počas BIM konferencie alebo využite prestávky a sprievodný program na nadviazanie nových kontaktov pre potencionálnu spoluprácu v budúcnosti na Vašich BIM projektoch.

SPOLOČENSKÝ VEČER

Už viac ako 5 rokov pôsobí na Slovensku občianske združenie BIM asociácia Slovensko, ktoré združuje členov so záujmom o problematiku informačného modelovania stavieb. Sme hrdí na to, že za tento čas sme mali možnosť vytvoriť komunitu, ktorá má úprimný záujem o rozvoj oblasti BIM a že sa naši členovia môžu právom považovať za priekopníkov technologickej inovácie.

Večerná časť programu prinesie okrem príjemnej atmosféry a odovzdania cien za prínos v oblasti BIM a ceny za najlepšiu prednášku konferencie – PURE BIM aj ďalší priestor na stretnutia a nové kontakty s "BIM pozitívnymi" ľuďmi zo stavebného segmentu.

HARMONOGRAM PODUJATIA

 • 08:30 - 16:30 BIM EXPO​
   

 • 09:00 - 16:00 BIM KONFERENCIA
   

 • 09:15 - 15:30 BIM WORKSHOP
   

 • 16:00 - 17:00 PANELOVÁ DISKUSIA
   

 • 18:00 - 00:00 SPOLOČENSKÝ VEČER

Organizátori:

Konferenciu podporujú:

Pod záštitou:

Vážení partneri,

spoločne vstupujeme do druhej päťročnice tradície organizovania Národnej BIM konferencie, ktorá už tradične približuje proces implementácie informačného modelovania stavieb na Slovensku a významne prispieva k nielen k popuplarizácii, ale aj k priamemu rozvoju BIM - nosnej témy digitalizácie.

Ak sa zamýšľame konkrétne nad BIM technológiou v stavebníctve, pohľad do budúcnosti ukazuje, že informačné modelovanie je významným nástrojom pre dosiahnutie vyššej efektivity celého procesu vedúceho k cieľu, ktorým je kvalitné stavebné dielo a to aj z pohľadu jeho udržateľnosti. Definícia hodnoty informačného modelu je determinantom rýchlosti implementácie témy v spoločnosti. Preto sme presvedčení, že 6. ročník pripravovanej Národnej BIM konferencie bude ďalším úspešným míľnikom onoho nezvratného procesu digitalizácie stavebníctva, ktorého sme dnes nielen svedkami, ale priamimy aktérmi.

S Vašou podporou chceme nadviazať na predchádzajúce ročníky a ako jediná odborná organizácia venujúca sa téme BIM na Slovensku naďalšj ponúkať kvalitný odborný program pre širokú verejnosť v oblasti prípravy, výstavby a správy stavieb.

 

Tešíme sa na spoluprácu v roku 2020!

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
prezident BIM asociácie Slovensko

Aktuálny stav problematiky

Na Slovensku neustále zaznamenávame značný nárast záujmu o problematiku BIM, a to aj z radov zástupcov štátu. Stavbári si čoraz viac uvedomujú, že s informáciami o stavbách nenarábajú dostatočne efektívne a málo využívajú nové informačné technológie, ktoré úspešne adoptovali iné priemyselné odvetvia.

Podľa dostupných analýz má implementácia BIM priamy vplyv na zvýšenie hodnoty za vynaložené prostriedky a implementácia BIM do stavebníctva jednoznačne predstavuje moment digitalizácie.

Podľa prieskumu, ktorý od roku 2017 pravidelne vykonáva BIM asociácia Slovensko medzi odbornou verejnosťou s cieľom zistiť v akej miere a akým spôsobom sa využíva BIM na Slovensku, je celková miera využívania BIM na úrovni 17%. Pozitívom  je, že ďalších 32% síce dnes aktívne BIM nevyužíva, ale o danú problematiku sa zaujíma a stále klesá percentuálny podiel tých, ktorý sa o túto tému nezaujímajú - 51%.

Pri rozdelení z hľadiska primárneho zamerania a pôsobenia opýtaných je zrejmé, že viac projektov je v oblasti pozemného staviteľstva, kde podľa dotazníka aktuálne využíva BIM 23% respondentov, oproti 6% pri inžinierskych stavbách.

Prognóza vývoja implementácie BIM je sľubná. V horizonte 5 rokov plánuje využívať BIM pri výkone svojej činnosti takmer 60% respondentov, čo hodnotíme ako veľmi ambiciózne. Preto ostáva aj naďalej našim cieľom proaktívne pristupovať k popularizácii témy informačného modelovania stavieb a prispievať k podpore rozvoja digitalizácie stavebného priemyslu.

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA
RIADNI ČLENOVIA
CadStudio horizontal bez pozadia.png
Dronity_bim_logo_fix.png
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
eurovia logo bez pozadia.png
wienerberger bez pozadia.png
Tekla-A-Trimble-Solution-Vertical-Color-
IDO Hutny projekt.png
STRABAG s.r.o.
LOGO BEELI.jpg
DE bez podkladu.png
PaRELI Logo.png
Morocz tacovsky biele bez pozadia.png
Clea development.png
LUCRON_bez pozadia.png
logo-doprastav.jpg
JANELE - LOGO_edited.png
semmelrock bez pozadia.png
Lansky logo bez pozadia.png
logo_ingos_priehladne.png
zssk.png
O NÁS

​BIM asociácia Slovensko združuje subjekty, ktoré sa aktívne zaujímajú o problematiku informačného modelu stavby (Building Information Model) a zaoberajú  sa implementáciou BIM do stavebnej praxe.​

KONTAKT

BIM asociácia Slovensko
Ul. 29. augusta 36/C
811 09 Bratislava

TEL.: +421910 955 539

E-MAIL: bim@bimas.sk

 • Grey Facebook Icon
 • Grey YouTube Icon