;
top of page

NÁRODNÁ

BIM KONFERENCIA

14. - 15. október 2020

on-line

BIM asociácia Slovensko
a Vydavateľstvo JAGA
pre Vás pripravujú
Národnú BIM konferenciu - 6. ročník

Pod záštitou:

Ministerstvo dopravy a vystavby SR bez p
bratislava logo.png
SM-Logo-invert-500px-transparent.png

Organizátori:

Jaga logo.PNG

Konferenciu podporujú:

SKSI_logo_biele_pozadie.png
logo_zsps.jpg

Mediálni partneri:

asb.PNG
is jaga.png
tasr biele.jpg
teraz sk.jpg
inba-logo-farba.jpg

6. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

*** Akualizácia formátu podujatia *** COVID-19 nás posúva do digitálnej doby ***

ZÁMER KONFERENCIE

Na Slovensku, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné skupiny, komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb a postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Národná BIM konferencia prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Kam sa posunulo projektovanie v BIM na Slovensku? Aké sú skúsenosti s využívaním nástrojov BIM?

Na tieto a ďalšie otázky odpovie pripravovaný 6. ročník Národnej BIM  Konferencie, ktorú organizuje BIMaS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA. Predstavia sa kľúčoví speakri z domova i zahraničia, ktorí sa formou prezentácie podelia o svoje skúsenosti.

 

Novinkou, ktorú prinášame pre účastníkov je BIM Workshop a BIM Expo.

CIELE KONFERENCIE

 • medzinárodná výmena skúseností,

 • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,

 • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,

 • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,

 • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Konferencia je určená nielen architektom a projektantom ale aj developerom, investorom a správcom budov.  Slávnostná recepcia prinesie okrem odovzdania cien za prínos v oblasti BIM, tiež priestor na stretnutia a nové kontakty s ľuďmi zo stavebného segmentu.

ČO PRINÁŠAME V RÁMCI PLATFORMY KONFERENCIE?

 • BIM Workshop     - 14.10.2020

 • BIM Konferencia - 15.10.2020

 • BIM Expo

 • Akademické fórum

 • B2B stretnutia a Networking

platinovy a generalni 08_20.png

Platinový partner:

Generálni partneri:

hlavni odborni a partneri 09.png

Hlavní partneri:

Odborní partneri:

Partneri:

platinovy a generalni 10a_20.png

Platinový partner:

Generálni partneri:

hlavni odborni a partneri 10a_20.png

Hlavní partneri:

Odborní partneri:

Partneri:

BIM KONFERENCIA

BIM Konferencia sa uskutoční 15.10.2020 on-line. Prispôsobením sa okolnostiam a možnostiam pri on-line podujatí očakávame väčšiu vizibilitu, širší záber a dosah smerom k účastníkom. Sme presvedčení, že výberom tejto formy poskytneme takmer neobmedzenú kapacitu pre všetkých záujemcov o najväčšie BIM podujatie na Slovensku a zároveň budeme vedieť zabezpečiť časovo efektívny priebeh bez nutnosti cestovania pre všetkých účastníkov, bez ohľadu na región, v ktorom sa nachádzajú.

Vzhľadom na platformu, ktorá oddeľuje komerčné a nekomerčné aktivity sa môžete tešiť na viac prednášok, ktoré riešia implementačné stratégie, nastavenie spolupráce s využitím integrovaného navrhovania, nevyhnutnú transformáciu myslenia, digitalizáciu stavebníctva a prípadové štúdie s pokročilým využitím BIM.

PANELOVÁ DISKUSIA

Cieľom panelovej diskusie je získať relevantné odpovede od pozvaných odborníkov, spoločne sa zamyslieť sa nad ďalším rozvojom BIM na Slovensku, možnými krokmi implementácie a digitalizácie stavebníctva.

Využite možnosť a zapojte sa do diskusie.

BIM WORKSHOP

BIM Workshop sa uskutoční 14.10.2020 on-line. Séria odborných príspevkov zameraných na konkrétne riešenia, ktoré poskytnú rôzne perspektívy na problematiku informačného modelovania stavieb pre denno-dennú prax. Táto časť je orientovaná na zručnosti pri využívaní softvéru.

BIM EXPO

BIM Expo prebieha počas oboch dní konferencie v prestávkových blokoch. Interaktívna prezentácia technologických a softvérových riešení a produktov, ktoré sú dostupné na Slovensku. Táto časť je produktovo orientovaná a pomáha účastníkom konferencie získať rýchly prehľad o aktuálnej situácii v BIM priemysle.

B2B STRETNUTIA A NETWORKING

Pre našich Business partnerov máme 15.10.2020 pripravený VIP priestor na nerušené B2B stretnutia s možnosťou sledovania BIM konferencie. Dohodnite si Vaše obchodné stretnutie počas BIM konferencie alebo využite prestávky a sprievodný program na nadviazanie nových kontaktov pre potencionálnu spoluprácu v budúcnosti na Vašich BIM projektoch. - z dôvodu COVID-19 zrušené

OCENENIE PURE BIM

Už viac ako 5 rokov pôsobí na Slovensku občianske združenie BIM asociácia Slovensko, ktoré združuje členov so záujmom o problematiku informačného modelovania stavieb. Sme hrdí na to, že za tento čas sme mali možnosť vytvoriť komunitu, ktorá má úprimný záujem o rozvoj oblasti BIM a že sa naši členovia môžu právom považovať za priekopníkov technologickej inovácie.

Vzhľadom na COVID-19 situáciu budú tento rok ceny odovzdávané dodatočne.

HARMONOGRAM PODUJATIA

 • 14.10.2020 - 09:00 - 16:30 BIM WORKSHOP

 • 15.10.2020 - 09:00 - 16:30 BIM KONFERENCIA

Organizátori:

Jaga logo.PNG

Konferenciu podporujú:

SKSI_logo_biele_pozadie.png
logo_zsps.jpg
platinovy a generalni 10a_20.png

Platinový partner:

Generálni partneri:

hlavni odborni a partneri 10a_20.png

Hlavní partneri:

Odborní partneri:

Partneri:

PROGRAM - BIM WORKSHOP - 14.10.2020

9:00 - 9:05

Otvorenie Workshopu

Tomáš Funtík - Viceprezident BIM asociácie Slovensko

09:05 - 10:35

1. BLOK PREDNÁŠOK - PRÁCA V SPOLOČNOM DÁTOVOM PROSTREDÍ (CDE)

Allplan BIMplus

Pavol Nagy - Product owner, Allplan (SK)

Autodesk BIM 360

Dávid Sándor - VDC koordinátor, PROMA (SK)

Trimble Connect

Martin Maťašovský - International Marketing Manager, Construsoft (CZ)

Dalux

Pavel Lacina - Country manager, Dalux (CZ)

Bentley ProjectWise

Tomáš Staněk - Business Development Manager, INGS (CZ)

10:35 - 10:55

Prestávka - Inovácie v stavebníctve a produktové novinky 

10:55 - 12:10

2. BLOK PREDNÁŠOK  - DÁTOVÝ MANAGEMENT V PRAXI

Distribuované CDE

Martin Černý - CEO, Xbim ltd (CZ)

 

Oceňovanie BIM modelu

Adam Pribela - Analytik stavebných programov, KROS (SK)

Integrácia construction managementu v BIM prostredí

Mileta Pejovic - Senior BIM Project Manager (SI)

Model alebo informácie? Čo je v BIM dôležitejšie?

Agnieszka Szóstko- Budzińska - Account manager, BIM.Point (CZ)

Tomáš Krajčinovský - BIM konzultant, BIM.Point (CZ)

12:10 - 13:10

Prestávka - Obed - Inovácie v stavebníctve a produktové novinky 

13:10 - 14:25

3. BLOK PREDNÁŠOK - EFEKTÍVNA PRÁCA S NÁSTROJMI PRE TVORBU BIM MODELOV

Workflow a nový formát SAF (Structural Analysis Format) pre vytvorenie analytického modelu zo stavebného a ich vzájomná interakcia

Martin Kovač - Produktový špecialista, Allplan (SK)

Inovatívny proces tímovej práce na BIM projektoch v reálnom čase

Peter Balco - CEO, CAD expert (SK)

Automatizácia procesu vystužovania a tvorby dokumentácie

Michal Konopka - Inžinier predaja, Construsoft (CZ)

Automatizácia činností v Revite 

Martin Birás - Application Engineer Senior, CAD studio (SK)

14:25 - 14:40

Prestávka - Inovácie v stavebníctve a produktové novinky 

14:40 - 16:25

4. BLOK PREDNÁŠOK - VYUŽITIE DÁT Z BIM MODELU V ŽIVOTNOM CYKLE

Ako zadať BIM projekt? On-line nástroj pre BEP

Miroslav Šustek - BIM Manažér, ProRevit (SK)

Negrafické informácie modelu pri inžinierskych stavbách

Jakub Ducár - BIM Manažér, STRABAG (SK)

Branislav Bulla - BIM projektant, STRABAG (SK)

Praktické skúsenosti pri práci s objektovými knižnicami

Petr Vokoun - CEO, BIM Project (CZ)

 

Využitie BIM2Field na stavbe

Kristián Gál - Technický špecialista, PERI (SK)

Špecifikácia parametrov vybavenia dverí

Daniel Gregor - Specification Consultant, ASSA ABLOY Opening solutions (SK)

Praktické využitie BIM pre tvorbu dielenskej dokumentácie

Zdeněk Podlaha - BIM Product manager CZ & SK, Xella CZ (CZ)

16:30

Ukončenie BIM Workshopu

STIAHNITE SI PODROBNÝ PROGRAM 

Program

Organizátori:

Jaga logo.PNG

Konferenciu podporujú:

SKSI_logo_biele_pozadie.png
logo_zsps.jpg
platinovy a generalni 10a_20.png

Platinový partner:

Generálni partneri:

hlavni odborni a partneri 10a_20.png

Hlavní partneri:

Odborní partneri:

Partneri:

PROGRAM - BIM KONFERENCIA - 15.10.2020

9:00 - 9:05

Otvorenie konferencie

Michal Pasiar - Prezident BIM asociácie Slovensko

09:05 - 10:50

1. BLOK PREDNÁŠOK

BIM ako nástroj digitálnej transformácie

Jaan Saar - Ministry of Economic Affairs, EU BIM Task group (EE)

Aktuálna správa o stave implementácie BIM na Slovensku

Tomáš Funtík - BIM asociácia Slovensko (SK)

Koncepcia BIM v ČR a Dátový štandard stavieb

Jaroslav Nechyba - Česká agentura pro standardizaci (CZ)

Využitie BIM na projekte Rail Baltica

Raitis Bušmanis - RB Rail AS (EE)

Panelová diskusia - Implementácia BIM

>>> KEYNOTE SPEAKER <<<

10:50 - 11:10

Prestávka - Inovácie v stavebníctve a produktové novinky 

11:10 - 12:25

2. BLOK PREDNÁŠOK

Formulácia požiadaviek na BIM projekt

Viktor Mikuš - YIT Slovakia (SK)

 

Kontrola plnenia BEP v praxi

Tomáš Kučo - Obermeyer Helika (SK)

Projektová komunikácia a management zmien

Pavol Mayer - PROMA (SK)

Digitalizácia výroby oceľových konštrukcií

Jaroslav Lubas, Jindřich Beran - EXCON (CZ)

12:25 - 13:25

Prestávka - Obed - Inovácie v stavebníctve a produktové novinky 

13:25 - 14:40

3. BLOK PREDNÁŠOK

4D, 5D BIM - prípadová štúdia

Veljko Janjic - Bexel Consulting (SI)

Digitálne 3D mesto v kontexte City Information Modeling

Michal Koníček - AccuCities Ltd. (SK/UK)

Proces tvorby výkazu výmer a rozpočtu stavby z BIM modelu

Pavel Kovács - KP-PROJEKT (SK)

SCP Mondi - prípadová štúdia

Peter Bažík - STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo (SK)

>>> KEYNOTE SPEAKER <<<

14:40 - 14:55

Prestávka - Inovácie v stavebníctve a produktové novinky 

14:55 - 16:15

4. BLOK PREDNÁŠOK

Vývoj štandardov pre specifikáciu výrobkov v EU

Petr Vokoun - BIM Project (CZ)

Problematika koordinácie profesií BIM projektov

Tomáš Radošinský - IDO Hutný Projekt (SK)

BIM v oblasti TZB

Lukáš Ferko - PROREAL-Ka (SK)

Elektroinštalácie v BIM prostredí

Tomáš Gyurkovics - PaRELI (SK)

16:15

Ukončenie konferencie

STIAHNITE SI PODROBNÝ PROGRAM 

NA BIM KONFERENCII TENTO ROK VYSTÚPIA

Jaan Saar

Head of Digital Construction for the Estonian Government

Saar Jaan_NBK.jpg
Nechyba Jaroslav_NBK.jpg

Jaroslav Nechyba

Riaditeľ odboru Koncepce BIM

Česká agentura pro standardizaci

Tomas Funtik.jpg

Tomáš Funtík

viceprezident

BIM asociácia Slovensko

raitis_busmanis.jpg

Raitis Bušmanis

BIM manažér

RB Rail AS

Adam Pribela

Analytik stavebných programov

KROS

Pribela Adam_Kors.jpg
Mileta Pejovic.jpg

Mileta Pejovic

Senior BIM Project Manager

Bexel Consulting

Szostko BIM point.jpg

Agnieszka Szóstko- Budzińska

Account manager

Bim.Point

martin Kováč _Allplan.jpg

Martin Kovač

Produktový špecialista

Allplan

Pasiar Michal BIMaS.png

Michal Pasiar

prezident

BIM asociácia Slovensko

YIT_Mikus.jpg

Viktor Mikuš

BIM manažér

YIT Slovakia

Kuco Tomas OBH NBK.jpg

Tomáš Kučo

BIM manažér

Obermeyer Helika

Mayer Pavol_NBK.jpg

Pavol Mayer

Riaditeľ VDC štúdia

PROMA

Peter Balco.jpg

Peter Balco

Konateľ

CAD Expert

Konopka, Michal_Construsoft.jpg

Michal Konopka

Inžinier predaja

Construsoft

Martin Biras.jpg

Martin Birás

Application Engineer Senior

CAD Studio

Miroslav_Å ustek_ProRevit.jpg

Miroslav Šustek

BIM Manažér

ProRevit

Jaroslav Lubas

Hlavný konzultant

EXCON

jaroslav lubas.jpg
Veljko Janjic_NBK.jpg

Veljko Janjic

CEO

Bexel Consulting

Bazik Peter-NBK.jpg

Peter Bažík

Vedúci oddelenia BIM

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo

Vokoun Petr_NBK.jpg

Petr Vokoun

CEO

BIM Project

Jakub Ducár

BIM manager

STRABAG 

STRABAG_sro_Jakub_Ducar.jpg
STRABAG_sro_Branislav_Bulla.jpg

Branislav Bulla

BIM projektant

STRABAG

Kristián Gál.jpg

Kristián Gál

Technický špecialista

PERI

Daniel Gregor.jpg

Daniel Gregor

Specification Consultant

ASSA ABLOY Opening solutions

Radosinsky_T 400x600.jpg

Tomáš Radošinský

BIM Administrator

IDO Hutný Projekt

Ferko Lukas_NBK.jpg

Lukáš Ferko

Spoločník

PROREAL-Ka

Gyurkovics Tomáš_NBK.jpg

Tomáš Gyurkovics

Projektant

PaRELI

pavol nagy_Allplan.jpg

Pavol Nagy

Product owner

Allplan

Beran - foto.jpg

Jindřich Beran

Projektový manažér

EXCON

TomKr.jpg

Tomáš Krajčinovský

Bim.Point

Radek-Pazour.jpg

Radek Pazour

Specification Consultant

ASSA ABLOY Opening solutions

hrnčiar_hescon.jpg

Erik Hrnčiar

CEO a Obchodný riaditeľ

Hescon

Martin Maťašovský

International Marketing Manager

Construsoft

Matasovsky, Martin_Construsoft.jpg
Pavel Lacina.jpg

Pavel Lacina

Country manager

Dalux

Tomas-Stanek.jpg

Tomáš Staněk

Business Development Manager

INGS

Martin Cerny.jpg

Martin Černý

CEO

Xbim ltd.

KP projekt Kovacs.jpg

Pavel Kovács

Rozpočtár, projektant

KP-PROJEKT

Zdeněk_Podlaha_-_profil.jpg

Zdeněk Podlaha

BIM Product manager CZ & SK

Xella CZ, s.r.o.

michal_konicek.jpg

Michal Koníček

Riaditeľ

AccuCities Ltd.

Seifert.PNG

Igor Seifert

Technický riaditeľ

Allplan

Organizátori:

Jaga logo.PNG

Pod záštitou:

Ministerstvo dopravy a vystavby SR bez p
bratislava logo.png
SM-Logo-invert-500px-transparent.png

Generálni partneri:

Platinový partner:

platinovy a generalni 10a_20.png

Vážení partneri,

spoločne vstupujeme do druhej päťročnice tradície organizovania Národnej BIM konferencie, ktorá už tradične približuje proces implementácie informačného modelovania stavieb na Slovensku a významne prispieva k nielen k popuplarizácii, ale aj k priamemu rozvoju BIM - nosnej témy digitalizácie.

Ak sa zamýšľame konkrétne nad BIM technológiou v stavebníctve, pohľad do budúcnosti ukazuje, že informačné modelovanie je významným nástrojom pre dosiahnutie vyššej efektivity celého procesu vedúceho k cieľu, ktorým je kvalitné stavebné dielo a to aj z pohľadu jeho udržateľnosti. Definícia hodnoty informačného modelu je determinantom rýchlosti implementácie témy v spoločnosti. Preto sme presvedčení, že 6. ročník pripravovanej Národnej BIM konferencie bude ďalším úspešným míľnikom onoho nezvratného procesu digitalizácie stavebníctva, ktorého sme dnes nielen svedkami, ale priamimy aktérmi.

S Vašou podporou chceme nadviazať na predchádzajúce ročníky a ako jediná odborná organizácia venujúca sa téme BIM na Slovensku naďalšj ponúkať kvalitný odborný program pre širokú verejnosť v oblasti prípravy, výstavby a správy stavieb.

 

Tešíme sa na spoluprácu v roku 2020!

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
prezident BIM asociácie Slovensko

Aktuálny stav problematiky

Na Slovensku neustále zaznamenávame značný nárast záujmu o problematiku BIM, a to aj z radov zástupcov štátu. Stavbári si čoraz viac uvedomujú, že s informáciami o stavbách nenarábajú dostatočne efektívne a málo využívajú nové informačné technológie, ktoré úspešne adoptovali iné priemyselné odvetvia.

Podľa dostupných analýz má implementácia BIM priamy vplyv na zvýšenie hodnoty za vynaložené prostriedky a implementácia BIM do stavebníctva jednoznačne predstavuje moment digitalizácie.

Podľa prieskumu, ktorý od roku 2017 pravidelne vykonáva BIM asociácia Slovensko medzi odbornou verejnosťou s cieľom zistiť v akej miere a akým spôsobom sa využíva BIM na Slovensku, je celková miera využívania BIM na úrovni 17%. Pozitívom  je, že ďalších 32% síce dnes aktívne BIM nevyužíva, ale o danú problematiku sa zaujíma a stále klesá percentuálny podiel tých, ktorý sa o túto tému nezaujímajú - 51%.

Pri rozdelení z hľadiska primárneho zamerania a pôsobenia opýtaných je zrejmé, že viac projektov je v oblasti pozemného staviteľstva, kde podľa dotazníka aktuálne využíva BIM 23% respondentov, oproti 6% pri inžinierskych stavbách.

Prognóza vývoja implementácie BIM je sľubná. V horizonte 5 rokov plánuje využívať BIM pri výkone svojej činnosti takmer 60% respondentov, čo hodnotíme ako veľmi ambiciózne. Preto ostáva aj naďalej našim cieľom proaktívne pristupovať k popularizácii témy informačného modelovania stavieb a prispievať k podpore rozvoja digitalizácie stavebného priemyslu.

Organizátori:

Jaga logo.PNG

Konferenciu podporujú:

SKSI_logo_biele_pozadie.png
logo_zsps.jpg

Pod záštitou:

Ministerstvo dopravy a vystavby SR bez p
SM-Logo-invert-500px-transparent.png
bratislava logo.png

PRIHLÁŠKA NA NÁRODNÚ BIM KONFERENCIU

Základná vstupenka zahŕňa vstup na:

 • BIM Konferenciu

 • BIM Workshop

 • BIM Expo

 

Na tieto časti sa nedá samostatne registrovať, jeden vstup zahŕňa vstup na všetky súčasti konferencie.

AKO SA REGISTROVAŤ NA KONFERENCIU?

Prihlásiť sa môžete vyplnením vyplnením online formulára uvedeného nižšie.

VSTUPNÉ

Vďaka podpore partnerov je Národná BIM konferencia pre Vás zdarma!

Registrácia
bottom of page