NÁRODNÁ

BIM KONFERENCIA

15.10.2020

DoubleTree by Hilton
Trnavská cesta 27/A, Bratislava

BIM asociácia Slovensko
a Vydavateľstvo JAGA
pre Vás pripravujú
Národnú BIM konferenciu - 6. ročník

Pod záštitou:

Organizátori:

Konferenciu podporujú:

Mediálni partneri:

6. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

ZÁMER KONFERENCIE

Na Slovensku, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné skupiny, komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb a postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Národná BIM konferencia prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Kam sa posunulo projektovanie v BIM na Slovensku? Aké sú skúsenosti s využívaním nástrojov BIM?

Na tieto a ďalšie otázky odpovie pripravovaný 6. ročník Národnej BIM  Konferencie, ktorú organizuje BIMaS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA. Predstavia sa kľúčoví speakri z domova i zahraničia, ktorí sa formou prezentácie podelia o svoje skúsenosti.

 

Novinkou, ktorú prinášame pre účastníkov je BIM Workshop a BIM Expo.

CIELE KONFERENCIE

 • medzinárodná výmena skúseností,

 • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,

 • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,

 • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,

 • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Konferencia je určená nielen architektom a projektantom ale aj developerom, investorom a správcom budov.  Slávnostná recepcia prinesie okrem odovzdania cien za prínos v oblasti BIM, tiež priestor na stretnutia a nové kontakty s ľuďmi zo stavebného segmentu.

ČO PRINÁŠAME V RÁMCI NOVEJ PLATFORMY KONFERENCIE?

 • BIM Konferencia

 • BIM Workshop

 • BIM Expo

 • Akademické fórum

 • B2B stretnutia a Networking

 • Spoločenský večer

Platinový partner:

Generálni partneri:

Hlavní partneri:

Odborní partneri:

Partneri:

BIM KONFERENCIA

BIM Konferencia sa uskutoční v konferenčnej sále DoubleTree - Hilton Ballroom s kapacitou až do 450 miest. Sme presvedčení, že výberom tejto sály poskytneme adekvátnu kapacitu pre všetkých záujemcov o najväčšie BIM podujatie na Slovensku a zároveň budeme vedieť zabezpečiť adekvátny priestorový komfort pre všetkých účastníkov.

Vzhľadom na platformu, ktorá oddeľuje komerčné a nekomerčné aktivity sa môžete tešiť na viac prednášok, ktoré riešia implementačné stratégie, nastavenie spolupráce s využitím integrovaného navrhovania, nevyhnutnú transformáciu myslenia, digitalizáciu stavebníctva a prípadové štúdie s pokročilým využitím BIM.

PANELOVÁ DISKUSIA

Cieľom panelovej diskusie je získať relevantné odpovede od pozvaných odborníkov, spoločne sa zamyslieť sa nad ďalším rozvojom BIM na Slovensku, možnými krokmi implementácie a digitalizácie stavebníctva.

Využite možnosť a zapojte sa do diskusie.

BIM WORKSHOP

Séria odborných príspevkov zameraných na konkrétne riešenia, ktoré poskytnú rôzne perspektívy na problematiku informačného modelovania stavieb pre denno-dennú prax. Táto časť je orientovaná na zručnosti pri využívaní softvéru.

BIM EXPO

Interaktívna prezentácia technologických a softvérových riešení a produktov, ktoré sú dostupné na Slovensku. Táto časť je produktovo orientovaná a pomáha účastníkom konferencie získať rýchly prehľad o aktuálnej situácii v BIM priemysle.

B2B STRETNUTIA A NETWORKING

DoubleTree by Hilton poskytuje dostatok priestorov na nerušené B2B stretnutia. Dohodnite si Vaše obchodné stretnutie počas BIM konferencie alebo využite prestávky a sprievodný program na nadviazanie nových kontaktov pre potencionálnu spoluprácu v budúcnosti na Vašich BIM projektoch.

SPOLOČENSKÝ VEČER

Už viac ako 5 rokov pôsobí na Slovensku občianske združenie BIM asociácia Slovensko, ktoré združuje členov so záujmom o problematiku informačného modelovania stavieb. Sme hrdí na to, že za tento čas sme mali možnosť vytvoriť komunitu, ktorá má úprimný záujem o rozvoj oblasti BIM a že sa naši členovia môžu právom považovať za priekopníkov technologickej inovácie.

Večerná časť programu prinesie okrem príjemnej atmosféry a odovzdania cien za prínos v oblasti BIM a ceny za najlepšiu prednášku konferencie – PURE BIM aj ďalší priestor na stretnutia a nové kontakty s "BIM pozitívnymi" ľuďmi zo stavebného segmentu.

HARMONOGRAM PODUJATIA

 • 08:30 - 16:30 BIM EXPO​
   

 • 09:00 - 16:00 BIM KONFERENCIA
   

 • 09:15 - 15:30 BIM WORKSHOP
   

 • 16:00 - 17:00 PANELOVÁ DISKUSIA
   

 • 18:00 - 00:00 SPOLOČENSKÝ VEČER

Organizátori:

Konferenciu podporujú:

Pod záštitou:

Vážení partneri,

spoločne vstupujeme do druhej päťročnice tradície organizovania Národnej BIM konferencie, ktorá už tradične približuje proces implementácie informačného modelovania stavieb na Slovensku a významne prispieva k nielen k popuplarizácii, ale aj k priamemu rozvoju BIM - nosnej témy digitalizácie.

Ak sa zamýšľame konkrétne nad BIM technológiou v stavebníctve, pohľad do budúcnosti ukazuje, že informačné modelovanie je významným nástrojom pre dosiahnutie vyššej efektivity celého procesu vedúceho k cieľu, ktorým je kvalitné stavebné dielo a to aj z pohľadu jeho udržateľnosti. Definícia hodnoty informačného modelu je determinantom rýchlosti implementácie témy v spoločnosti. Preto sme presvedčení, že 6. ročník pripravovanej Národnej BIM konferencie bude ďalším úspešným míľnikom onoho nezvratného procesu digitalizácie stavebníctva, ktorého sme dnes nielen svedkami, ale priamimy aktérmi.

S Vašou podporou chceme nadviazať na predchádzajúce ročníky a ako jediná odborná organizácia venujúca sa téme BIM na Slovensku naďalšj ponúkať kvalitný odborný program pre širokú verejnosť v oblasti prípravy, výstavby a správy stavieb.

 

Tešíme sa na spoluprácu v roku 2020!

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
prezident BIM asociácie Slovensko

Aktuálny stav problematiky

Na Slovensku neustále zaznamenávame značný nárast záujmu o problematiku BIM, a to aj z radov zástupcov štátu. Stavbári si čoraz viac uvedomujú, že s informáciami o stavbách nenarábajú dostatočne efektívne a málo využívajú nové informačné technológie, ktoré úspešne adoptovali iné priemyselné odvetvia.

Podľa dostupných analýz má implementácia BIM priamy vplyv na zvýšenie hodnoty za vynaložené prostriedky a implementácia BIM do stavebníctva jednoznačne predstavuje moment digitalizácie.

Podľa prieskumu, ktorý od roku 2017 pravidelne vykonáva BIM asociácia Slovensko medzi odbornou verejnosťou s cieľom zistiť v akej miere a akým spôsobom sa využíva BIM na Slovensku, je celková miera využívania BIM na úrovni 17%. Pozitívom  je, že ďalších 32% síce dnes aktívne BIM nevyužíva, ale o danú problematiku sa zaujíma a stále klesá percentuálny podiel tých, ktorý sa o túto tému nezaujímajú - 51%.

Pri rozdelení z hľadiska primárneho zamerania a pôsobenia opýtaných je zrejmé, že viac projektov je v oblasti pozemného staviteľstva, kde podľa dotazníka aktuálne využíva BIM 23% respondentov, oproti 6% pri inžinierskych stavbách.

Prognóza vývoja implementácie BIM je sľubná. V horizonte 5 rokov plánuje využívať BIM pri výkone svojej činnosti takmer 60% respondentov, čo hodnotíme ako veľmi ambiciózne. Preto ostáva aj naďalej našim cieľom proaktívne pristupovať k popularizácii témy informačného modelovania stavieb a prispievať k podpore rozvoja digitalizácie stavebného priemyslu.

Organizátori:

Konferenciu podporujú:

Pod záštitou:

Platinový partner:

Generálni partneri:

Hlavní partneri:

Odborní partneri:

Partneri:

PRIHLÁŠKA NA NÁRODNÚ BIM KONFERENCIU

Základná vstupenka zahŕňa vstup na:

 • BIM Konferenciu

 • BIM Workshop

 • BIM Expo

 

Na tieto časti sa nedá samostatne registrovať, jeden vstup zahŕňa vstup na všetky súčasti konferencie.

AKO SA REGISTROVAŤ NA KONFERENCIU?

Prihlásiť sa môžete vyplnením vyplnením online formulára uvedeného nižšie.

VSTUPNÉ

BIM konferencia so spoločenským večerom            - 125€ bez DPH    (150€ s DPH)

BIM konferencia bez spoločenského večera            -    80€ bez DPH    (  96€ s DPH)

Spoločenský večer bez účasti na BIM konferencii   -    70€ bez DPH    (  84€ s DPH)

Členovia BIM asociácie Slovensko majú 50% zľavu!!!

HĽADÁTE UBYTOVANIE?

DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava poskytuje účastníkom konferencie špeciálne ceny na ubytovanie:

 • izba single:   110,00 € s raňajkami, vstupom do wellness, wifi (+ 1,70 € city tax)

 • izba double: 125,00 € s raňajkami, vstupom do wellness, wifi (+ 1,70 € city tax)

 

Na využitie tejto ponuky je nutné uviesť pri hotelovej registrácii heslo, ktoré vám pošleme emailom po odoslaní registrácie na konferenciu. Ubytovanie si objednávajú aj hradia účastníci samostatne. Počet miest je limitovaný.

 
ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA
RIADNI ČLENOVIA
CADStudio_Arkance_logo_transition_hor.pn
Dronity_bim_logo_fix.png
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Tekla-A-Trimble-Solution-Vertical-Color-
IDO Hutny projekt.png
STRABAG s.r.o.
LOGO BEELI.jpg
DE bez podkladu.png
PaRELI Logo.png
logo_dpb_vyska.png
Morocz tacovsky biele bez pozadia.png
JANELE - LOGO_edited.png
LUCRON_bez pozadia.png
logo-doprastav.jpg
Systemair.png
eurovia logo bez pozadia.png
wienerberger bez pozadia.png
semmelrock bez pozadia.png
Lansky logo bez pozadia.png
logo_ingos_priehladne.png
zssk.png
O NÁS

​BIM asociácia Slovensko združuje subjekty, ktoré sa aktívne zaujímajú o problematiku informačného modelu stavby (Building Information Model) a zaoberajú  sa implementáciou BIM do stavebnej praxe.​

KONTAKT

BIM asociácia Slovensko
Ul. 29. augusta 36/C
811 09 Bratislava

TEL.: +421910 955 539

E-MAIL: bim@bimas.sk

 • Grey Facebook Icon
 • Grey YouTube Icon