ČLENSTVO

Európa má veľmi konkurencieschopnú priemyselnú základňu a je svetovým lídrom v dôležitých odvetviach. Toto vedúce postavenie si však dokáže udržať, len ak svoj priemysel úspešne a rýchlo digitalizuje. BIM je celosvetovo vnímaný ako základný nástroj digitalizácie stavebného sektora, pretože poskytuje formálny rámec pre definíciu, výmenu, zdieľanie a uchovávanie údajov a informácií o stavbách. Dnes je nesporné, že budeme využívať BIM, ale otázkou ostáva, ako rýchlo ho dokážeme implementovať. 

Implementačný proces je charakteristický intenzívnou spoluprácou, vyžaduje si vysokú úroveň zručností ľudí v podobe komunikácie, interdisciplinárnej spolupráce, pro-aktívneho prístupu a v neposlednom rade veľkú dávku motivácie. Keďže sa celkovo jedná o zložitú problematiku, ktorá zásadne mení pohľad na celé stavebníctvo a vyžaduje si zmenu myslenia zúčastnených je veľmi podstatné, aby táto zmena prebehla koncepčne.

Podporte BIM asociáciu Slovensko a prispejte k aj Vy k implementácii BIM na Slovensku. 

PREČO PODPORIŤ BIMaS?

BIM asociácia Slovensko sa systematicky, už od roku 2013, ako prvá a doposiaľ jediná nezávislá odborná organizácia venuje problematike informačného modelu stavieb na Slovensku. Ako iniciatíva zdola rôznymi aktivitami pomáhame zlepšiť prostredie stavebníctva.

PRIDAJ SA K NÁM

Považujete BIM za nezvratný osud stavebníctva? BIM asociácia Slovensko ponúka nezávislé a objektívne informácie, odbornú pomoc a poradenstvo. Pridajte sa k nám a podporte aktivity BIM asociácie Slovensko.

AKO SA STAŤ ČLENOM?

V súlade so schválenými stanovami môže byť Vaša žiadosť prerokovaná na základe písomnej prihlášky. O schválení riadnych členov rozhoduje prezídium BIMaS. Požiadajte e-mailom o prihlášku do BIM asociácie. Tešíme sa na spoluprácu.

„Výstavba objektov a stavieb si vyžaduje na úspešnú realizáciu čoraz precíznejšie plánovanie.“

 S neustále sa zvyšujúcimi nárokmi na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia, ale taktiež zvyšujúcou sa cenou vstupov ako je práca, stavebné materiály a mechanizmy, rastie aj potreba dôslednejšej prípravy za účelom efektívneho, plynulého a bezpečného priebehu výstavby.

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA
RIADNI ČLENOVIA
Arkance_CADStudio_logo.png
Tekla-A-Trimble-Solution-Vertical-Color-
OBH new.png
IDO Hutny projekt.png
Morocz tacovsky biele bez pozadia.png
LOGO BEELI.jpg
DE bez podkladu.png
PaRELI Logo.png
JANELE - LOGO_edited.png
Valbek prodex.PNG
Sikla Logo.png
semmelrock bez pozadia.png
Colas.png
logo-doprastav.jpg
eurovia logo bez pozadia.png
wienerberger bez pozadia.png
Systemair.png
LUCRON_bez pozadia.png
logo_dpb_vyska.png
zssk.png
Dronity_bim_logo_fix.png
logo_ingos_priehladne.png
wilo green square.png
Lansky logo bez pozadia.png
O NÁS

​BIM asociácia Slovensko združuje subjekty, ktoré sa aktívne zaujímajú o problematiku informačného modelu stavby (Building Information Model) a zaoberajú  sa implementáciou BIM do stavebnej praxe.​

KONTAKT

BIM asociácia Slovensko
Ul. 29. augusta 36/C
811 09 Bratislava

TEL.: +421910 955 539

E-MAIL: bim@bimas.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon