top of page

ČLENSTVO

Európa má veľmi konkurencieschopnú priemyselnú základňu a je svetovým lídrom v dôležitých odvetviach. Toto vedúce postavenie si však dokáže udržať, len ak svoj priemysel úspešne a rýchlo digitalizuje. BIM je celosvetovo vnímaný ako základný nástroj digitalizácie stavebného sektora, pretože poskytuje formálny rámec pre definíciu, výmenu, zdieľanie a uchovávanie údajov a informácií o stavbách. Dnes je nesporné, že budeme využívať BIM, ale otázkou ostáva, ako rýchlo ho dokážeme implementovať. 

Implementačný proces je charakteristický intenzívnou spoluprácou, vyžaduje si vysokú úroveň zručností ľudí v podobe komunikácie, interdisciplinárnej spolupráce, pro-aktívneho prístupu a v neposlednom rade veľkú dávku motivácie. Keďže sa celkovo jedná o zložitú problematiku, ktorá zásadne mení pohľad na celé stavebníctvo a vyžaduje si zmenu myslenia zúčastnených je veľmi podstatné, aby táto zmena prebehla koncepčne.

Podporte BIM asociáciu Slovensko a prispejte k aj Vy k implementácii BIM na Slovensku. 

PREČO PODPORIŤ BIMaS?

BIM asociácia Slovensko sa systematicky, už od roku 2013, ako prvá a doposiaľ jediná nezávislá odborná organizácia venuje problematike informačného modelu stavieb na Slovensku. Ako iniciatíva zdola rôznymi aktivitami pomáhame zlepšiť prostredie stavebníctva.

PRIDAJ SA K NÁM

Považujete BIM za nezvratný osud stavebníctva? BIM asociácia Slovensko ponúka nezávislé a objektívne informácie, odbornú pomoc a poradenstvo. Pridajte sa k nám a podporte aktivity BIM asociácie Slovensko.

AKO SA STAŤ ČLENOM?

V súlade so schválenými stanovami môže byť Vaša žiadosť prerokovaná na základe písomnej prihlášky. O schválení riadnych členov rozhoduje prezídium BIMaS. Požiadajte e-mailom o prihlášku do BIM asociácie. Tešíme sa na spoluprácu.

„Výstavba objektov a stavieb si vyžaduje na úspešnú realizáciu čoraz precíznejšie plánovanie.“

 S neustále sa zvyšujúcimi nárokmi na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia, ale taktiež zvyšujúcou sa cenou vstupov ako je práca, stavebné materiály a mechanizmy, rastie aj potreba dôslednejšej prípravy za účelom efektívneho, plynulého a bezpečného priebehu výstavby.

bottom of page