top of page

BIM WORKSHOP

&

EXPO 2018

13. Apríl 2018

Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Radlinského 11, Bratislava

BIM asociácia Slovensko, Stavebná fakulta STU a Vydavateľstvo Eurostav pre Vás pripravujú už 3. ročník podujatia zameraného na aspekty informačné ho modelovania stavieb.

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ PARTNERI

BIM WORKSHOP & EXPO 2018

13. apríl 2018, Stavebná fakulta STU v Bratislave

CIEĽ PODUJATIA

Cieľom podujatia je popularizácia BIM problematiky a prezentácia dostupných riešení a produktov, ktoré sú dostupné na Slovensku.

WORKSHOP

Séria krátkych odborných – nekomerčných prednášok, ktorá poskytne rôzne perspektívy na problematiku informačného modelovania stavieb v praxi. Praktické ukážky konkrétnych riešení od TOP odborníkov z praxe. Účasť pre záujemcov je na základe registrácie bezplatná.

EXPO

Cieľom výstavy je prezentácia riešení a produktov, ktoré sú dostupné na Slovensku. Výstavný priestor úzko prepojený s Workshopom, čo umožní návštevníkom využiť čas popri prednáškach a nerušene sa informovať u jednotlivých vystavovateľov. Miestnosť je oddelená mobilnou interiérovou stenou od miestnosti, v ktorej bude Workshop. Účastníci majú vstup zdarma a nie je nutné sa registrovať.

CHALLENGE

Sprievodným podujatím je súťaž pre vysokoškolských študentov – 3. Majstrovstvá Slovenska v rýchlosti projektovania, ktorá sa zameriava nielen na rýchlosť, akou dokážu študenti modelovať v BIM prostredí, ale najmä na konzistenciu modelu a kvalitu požadovaných výstupov. Výsledky hodnotí nezávislá odborná komisia a výhercovia získajú veľmi zaujímavé vecné ceny.

PARTNERI PODUJATIA

PROGRAM WORKSHOPU

8:30 - 9:00

Registrácia

9:00 - 9:10

Otvorenie podujatia

9:10 - 9:25

CDE v kontexte zmiešanej reality

9:55 - 10:10

Pracovný proces v statike s využitím BIM technológie

9:40 - 9:55

Tvorba výpočtového modelu z IFC formátu

9:25 - 9:40

Procesy, dáta a BIM nástroje

Martin Maťašovský

Construsoft

Efektívny interdisciplinárny spôsob spolupráce na projekte prostredníctvom moderných technologických riešení. Efektívna výmena dát a zdieľanie informácií o projekte, riadenie kolízií, plnenie jednotlivých úloh a dokonalá koordinácia členov tímu. To všetko na reálnom projekte.

Igor Seifert

Allplan

Podelíme sa s Vami o skúsenosti, ako zvládať BIM projekty od prvotného návrhu cez statické posúdenie, koordináciu a výkazy výmer, až po finálnu dokumentáciu.  Predstavíme funkčné nástroje pre pozemné stavby, priemyselné stavby a mosty.

Milan Hric

Scia

Predstavíme Vám komplexný nástroj BIM toolbox pre tvorbu výpočtového modelu z IFC formátu, rozpoznávanie nosných prvkov konštrukcie a ich zarovnanie.
Ukážeme si tiež prácu v rámci platformy BIMPlus – nástroj pre zdieľanie a riešenie úloh.

Kaml Laco

M&P

Príspevok sa venuje predstaveniu možnej spolupráce medzi projektantom/architektom a statikom. Z praxe vieme, že jednostranná výmena dát (príjem podkladov od projektanta) je už nepostačujúca a pre kvalitnú a bezproblémovú spoluprácu počas všetkých stupňov projektovej dokumentácie je potrebné mať spätnú a simultánnu výmenu dát bez nutnosti opätovných úkonov. Práve takéto možnosti sú už na dohľad.

Please reload

10:10 - 10:35

Prestávka - Coffee break

10:35 - 11:50

Produktové infromácie v BIM projektoch

Petr Vokoun

BIM Project

Správne pripravený projekt v BIM je nutné odovzdať investorovi ako BIM model plný informácií. Aké informácie by mal obsahovať a kde ich vziať? Kto za ne zodpovedá a ako ich udržať aktuálne?

Martin Valeš

Ruukki

Praktická ukážka použitia BIMu prí návrhu, výrobe a realizácii skladaných obvodových plášťov. Ukážka real time renderingu pre prezentáciu priamo u klienta.

Miroslav Šustek

ProRevit

Kto to je BIM manažér a čo je jeho úlohou? BIM manažér nemôže byť identifikovaný jednotným súborom úloh. Jeho úlohy sa líšia v jednotlivých odvetviach a od spoločnosti po spoločnosť. Okrem toho sa požiadavky na BIM manažéra neustále vyvíjajú s vývojom BIMu. Povieme si o úlohách BIM manažéra a ukážeme príklady z praxe firmy ProRevit.

Tomáš Staněk

iNGs

Využitie BIM na rozsiahlom projekte 11km nových liniek metra vo švédskom Štokholme. Projekt je realizovaný v multiplatformovými dátovom a aplikačnom prostredí, koordinovanom pomocou riešení pre Common Data Environment, s využitím 3D modelu mesta získanom pomocou fotografií z UAV a formátu IFM pre časové a finančné plánovanie (4D, 5D)

Please reload

11:05 - 11:20

Management projektu - úloha BIM Managera

10:50 - 11:05

Navrhovanie a realizácia skladaných obvodových plášťov

11:20 - 11:35

Využitie BIM na projekte Metra v Štokholme

11:35 - 12:00

Prestávka - Coffee break

12:00 - 12:15

Praktické využitie BIM na stavbe

12:15 - 12:30

Laserové skenovanie ako nástroj na kontrolu výstavby

Pavol Mayer

SKANSKA

Ako developerská a realizačná spoločnosť využívame BIM pri príprave aj realizácii stavieb za účelom zvýšenia transparentnosti, efektivity a kvality kompletného stavebného procesu. V prednáške priblížime problematiku vykazovania výmer, detekcie kolízii, časového plánovania, či návrhu BOZP opatrení pri riešení na domácich i zahraničných projektoch.

František Janíček

iQ Services

V prezentácii budú ukázané konkrétne prípady, pri ktorých bolo nevyhnutné použiť laserový skener ako kontrolný nástroj počas výstavby. Zároveň budú spomenuté príklady, kedy bol laserový skener využitý v projekčnej fáze,ešte pred začatím výstavby . Cieľom bolo spresnenie zamerania stavby a okolia, kde bude výstavba prebiehať za účelom skrátenia času projekcie.

Tomáš Minka

BIM Point

V dnešnej dobe sme bombardovaní informáciami. Stavba a BIM model budovy ich obsahujú ohromné množstvo. Potrebujeme sa v týchto informáciách zorientovať, spracovávať ich, evidovať a ich stav držať aktuálne. Keď to dokážeme, BIM model nám bude užitočne slúžiť po celú dobu životnosti stavby.

Milan Nemec

Štor CAD Graitec

BIM model obsahuje nielen grafiku, ale aj dáta. Ak má byť BIM proces úspešný, je potrebné všetky tieto dáta zdieľať a synchronizovane vymieňať medzi všetkými členmi teamu prostredníctvom Common Data Environment. Ukážeme Vám, ako cloudové nástroje umožňujú zdieľať informácie v BIM modeli a pomáhajú riadiť celý investičný proces od návrhu po procesy na stavbe.

Please reload

12:30 - 12:45

Building Information MANAGMENT – Poriadok v informaciách o stavbe

12:45- 13:00

Máme BIM model. A čo ďalej?

13:00 - 14:00

Networking - Business lunch

Program konferencie
lBIM WE
layout SvF web
EXPO FIRMY
BIM EXPO

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ PARTNERI

PRIHLÁŠKA NA WORKSHOP

AKO SA REGISTROVAŤ?

Prihlásiť sa môžete vyplnením tejto prihlášky - online formulára. 

Prihláška na konferenciu
bottom of page