top of page

NÁRODNÁ

BIM KONFERENCIA

27. - 28. október 2021

on-line / DoubleTree by Hilton, Bratislava

BIM asociácia Slovensko
a Vydavateľstvo JAGA
pre Vás pripravujú
Národnú BIM konferenciu - 7. ročník

Pod záštitou:

Ministerstvo dopravy a vystavby SR bez p
SM-Logo-invert-500px-transparent.png

Organizátori:

Jaga logo.PNG

Konferenciu podporujú:

SKSI_logo_biele_pozadie.png
logo_zsps.jpg

Mediálni partneri:

asb.PNG
is jaga.png

NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

7. ročník 

ZÁMER KONFERENCIE

Na Slovensku, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné skupiny, komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb a postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Národná BIM konferencia prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Kam sa posunulo projektovanie v BIM na Slovensku? Aké sú skúsenosti s využívaním nástrojov BIM?

Na tieto a ďalšie otázky odpovie pripravovaný 7. ročník Národnej BIM  Konferencie, ktorú organizuje BIMaS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA, najmä s časopisom ASB architektúra, stavebníctvo, biznis. Predstavia sa kľúčoví speakri z domova i zahraničia, ktorí sa formou prezentácie podelia o svoje skúsenosti.

CIELE KONFERENCIE

 • medzinárodná výmena skúseností,

 • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,

 • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,

 • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,

 • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Konferencia je určená nielen architektom a projektantom ale aj developerom, investorom a správcom budov.  Slávnostná recepcia prinesie okrem odovzdania cien za prínos v oblasti BIM, tiež priestor na stretnutia a nové kontakty s ľuďmi zo stavebného segmentu.

ČO PRINÁŠAME V RÁMCI PLATFORMY KONFERENCIE?

 • BIM Workshop     - 27.10.2021 - on-line

 • BIM Konferencia - 28.10.2021 - DoubleTree by Hilton - režim OTP* / možnosť pripojiť sa aj on-line

 • BIM Expo               - 28.10.2021 - DoubleTree by Hilton - režim OTP*

*Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť režim v akom sa uskutoční konferencia vzhľadom na aktuálne platné opatrenia. 

platinovy a generalni 10a_20.png

Platinový partner:

Generálni partneri:

Hlavní partneri:

partneri 09.png

BIM KONFERENCIA

BIM Konferencia sa uskutoční v roku 2021 hybridne. Prvý deň začíname BIM Workshop, ktorý bude 27.10.2021 on-line. Prispôsobením sa okolnostiam a možnostiam pri on-line podujatí očakávame väčšiu vizibilitu, širší záber a dosah smerom k účastníkom. Sme presvedčení, že výberom tejto formy poskytneme takmer neobmedzenú kapacitu pre všetkých záujemcov o najväčšie BIM podujatie na Slovensku a zároveň budeme vedieť zabezpečiť časovo efektívny priebeh bez nutnosti cestovania pre všetkých účastníkov, bez ohľadu na región, v ktorom sa nachádzajú.

Druhý deň - 28.10.2021 bude prebiehať hlavná časť - BIM Konferencia a BIM Expo v priestoroch Bratislavského hotela DoubleTree by Hilton. * z dôvodu COVID-19 môže dôjsť k zmene. Prednášky z hotela budeme vysielať aj on-line a môžete ich tak sledovať z kancelárie, alebo z pohodlia domova.

Vzhľadom na platformu, ktorá oddeľuje komerčné a nekomerčné aktivity sa môžete tešiť na viac prednášok, ktoré riešia implementačné stratégie, nastavenie spolupráce s využitím integrovaného navrhovania, nevyhnutnú transformáciu myslenia, digitalizáciu stavebníctva a prípadové štúdie s pokročilým využitím BIM.

PANELOVÁ DISKUSIA

Cieľom panelovej diskusie je získať relevantné odpovede od pozvaných odborníkov, spoločne sa zamyslieť sa nad ďalším rozvojom BIM na Slovensku, možnými krokmi implementácie a digitalizácie stavebníctva.

Využite možnosť a zapojte sa do diskusie.

BIM WORKSHOP

BIM Workshop sa uskutoční 27.10.2021 on-line. Séria odborných príspevkov zameraných na konkrétne riešenia, ktoré poskytnú rôzne perspektívy na problematiku informačného modelovania stavieb pre denno-dennú prax. Táto časť je orientovaná na zručnosti pri využívaní softvéru.

BIM EXPO

BIM Expo prebieha počas oboch dní konferencie v prestávkových blokoch (on-line) a v rámci konferenčného dňa bude zaradená interaktívna prezentácia technologických a softvérových riešení a produktov, ktoré sú dostupné na Slovensku. Táto časť je produktovo orientovaná a pomáha účastníkom konferencie získať rýchly prehľad o aktuálnej situácii v BIM priemysle.

B2B STRETNUTIA A NETWORKING

Pre našich Business partnerov máme 28.10.2021 pripravený VIP priestor na nerušené B2B stretnutia s možnosťou sledovania BIM konferencie. Dohodnite si Vaše obchodné stretnutie počas BIM konferencie alebo využite prestávky a sprievodný program na nadviazanie nových kontaktov pre potencionálnu spoluprácu v budúcnosti na Vašich BIM projektoch. * z dôvodu COVID-19 môže dôjsť k zmene.

OCENENIE PURE BIM

Už viac ako 5 rokov pôsobí na Slovensku občianske združenie BIM asociácia Slovensko, ktoré združuje členov so záujmom o problematiku informačného modelovania stavieb. Sme hrdí na to, že za tento čas sme mali možnosť vytvoriť komunitu, ktorá má úprimný záujem o rozvoj oblasti BIM a že sa naši členovia môžu právom považovať za priekopníkov technologickej inovácie.

Organizátori:

Jaga logo.PNG

Pod záštitou:

Ministerstvo dopravy a vystavby SR bez p
bratislava logo.png
SM-Logo-invert-500px-transparent.png

Generálni partneri:

Platinový partner:

platinovy a generalni 10a_20.png

Vážení partneri,

v úvode mi dovoľte, aby som sa Vám touto cestou v mene celého organizačného tímu poďakoval za Vašu priazeň a každoročnú podporu Národnej BIM konferencie. Veľmi si ceníme, že aj počas ostatného ročníka, ktorý bol pre nás všetkých veľmi špecifický, ste tému informačného modelovania stavieb neodsunuli na vedľajšiu koľaj a prispeli ste k rozvoju BIM na Slovensku.

Pohľad do zahraničia jednoznačne ukazuje, že informačné modelovanie stavieb je významným nástrojom digitalizácie a napomáha dosiahnutiu vyššej efektivity celého procesu vedúcemu k cieľu, ktorým je kvalitné stavebné dielo a zároveň umožňuje hodnotiť stavbu z hľadiska udržateľnosti a v neposlednom rade z hľadiska transparentnosti vynaložených financií.

Tému BIM musíme neustále posúvať ďalej aj na Slovensku a sme presvedčení, že prostredníctvom tejto platformy vytýčené ciele vieme naplniť a sme pripravení naplno rozbehnúť prípravy na 7. ročník Národnej BIM konferencie. Pevne veríme, že s Vašou podporou prinesieme na Slovensko, v podobe kvalitných prednášok, potrebné know-how zo zahraničia a umožníme zároveň zdieľať najnovšie poznatky a skúsenosti z oblasti BIM pre široké spektrum našich každoročných návštevníkov.

Teším sa na osobné stretnutie s Vami!

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
prezident BIM asociácie Slovensko

3038c8_a506b009104a48ec9c423cf1fc6d5a71~mv2.png

Aktuálny stav problematiky

Na Slovensku neustále zaznamenávame značný nárast záujmu o problematiku BIM, a to aj z radov zástupcov štátu. Stavbári si čoraz viac uvedomujú, že s informáciami o stavbách nenarábajú dostatočne efektívne a málo využívajú nové informačné technológie, ktoré úspešne adoptovali iné priemyselné odvetvia.

Podľa dostupných analýz má implementácia BIM priamy vplyv na zvýšenie hodnoty za vynaložené prostriedky a implementácia BIM do stavebníctva jednoznačne predstavuje moment digitalizácie.

Podľa prieskumu, ktorý od roku 2017 pravidelne vykonáva BIM asociácia Slovensko medzi odbornou verejnosťou s cieľom zistiť v akej miere a akým spôsobom sa využíva BIM na Slovensku, je celková miera využívania BIM na úrovni 17%. Pozitívom  je, že ďalších 32% síce dnes aktívne BIM nevyužíva, ale o danú problematiku sa zaujíma a stále klesá percentuálny podiel tých, ktorý sa o túto tému nezaujímajú - 51%.

Pri rozdelení z hľadiska primárneho zamerania a pôsobenia opýtaných je zrejmé, že viac projektov je v oblasti pozemného staviteľstva, kde podľa dotazníka aktuálne využíva BIM 23% respondentov, oproti 6% pri inžinierskych stavbách.

Prognóza vývoja implementácie BIM je sľubná. V horizonte 5 rokov plánuje využívať BIM pri výkone svojej činnosti takmer 60% respondentov, čo hodnotíme ako veľmi ambiciózne. Preto ostáva aj naďalej našim cieľom proaktívne pristupovať k popularizácii témy informačného modelovania stavieb a prispievať k podpore rozvoja digitalizácie stavebného priemyslu.

Program

Organizátori:

Jaga logo.PNG

Konferenciu podporujú:

SKSI_logo_biele_pozadie.png
logo_zsps.jpg

Mediálni partneri:

asb.PNG
is jaga.png
platinovy a generalni 10a_20.png

Platinový partner:

Generálni partneri:

Hlavní partneri:

partneri 09.png

Odborní partneri:

Partneri:

Organizátori:

Jaga logo.PNG

Konferenciu podporujú:

SKSI_logo_biele_pozadie.png
logo_zsps.jpg

Mediálni partneri:

asb.PNG
is jaga.png
platinovy a generalni 10a_20.png

Platinový partner:

Generálni partneri:

Hlavní partneri:

partneri 09.png

Odborní partneri:

Partneri:

PROGRAM - BIM WORKSHOP - 27.10.2021 - on-line

9:00 - 9:05

Otvorenie BIM workshopu

Tomáš Funtík - Viceprezident, BIM asociácia Slovensko

09:05 - 10:25

1. BLOK PREDNÁŠOK

Projektovanie betónových konštrukcií v Allplane - od modelu po výstuž a statiku

Šimon Racek - Produktový špecialista, Allplan (SVK)

Vzájomné prepojenie modelovacieho nástroja Tekla Structures a CDE Trimble Connect

David Neužil - Inžinier predaja – Construsoft (CZE)

Pracovné postupy a nástroje pre hromadnú tvorbu legiend v Autodesk Revit

Martin Birás - BIM konzultant Senior, Arkance Systems (SVK)

Postup tvorby rodín pre TZB v Autodesk Revit 

Alfréd Takáč - BIM manažér, 3A3 (SVK)

10:25 - 10:40

Prestávka

10:40 - 12:00

2. BLOK PREDNÁŠOK

Scan to BIM - laserové skenery Leica na rýchle a presné zachytenie 3D reality

Miroslav Kováč - Obchodný riaditeľ, Geotech (SVK)

Keď mračná prinášajú do projektu slnko

Michal Gula - CEO, INGOS 3D (SVK)

Projektovanie dopravných stavieb v BIMe – cesty, mosty, tunely

Oliver Orlovský - Produktový špecialista – Allplan (SVK)

Využitie technológie Digital Twin pri realizácii rozsiahlych infra projektov 

Tomáš Staněk - BIM špecialista, iNGS (CZE)

12:00 - 13:00

Obedná prestávka

13:00 - 14:35

3. BLOK PREDNÁŠOK

 

Interdisciplinárna spolupráca na BIM projektoch v jednotnom prostredí

Peter Balco - CEO, CAD expert (SVK)

Tomáš Filo - BIM koordinátor, CAD expert (SVK)

Kolaborácia v rámci CDE - Trimble connect 

Martin Maťašovský - Global Marketing Director – Construsoft (CZE)

Integrácia CDE prostredia Dalux & Solibri

Tomáš Fritz - Customer Success manager, Dalux (CZE)

Automatizácia projektového manažmentu (4D, 5D, 6D) založeného na openBIM

Aleksandar Ilić - Senior BIM Manager, Bexel consulting (SLO) - prednáška v angličtine

Skúsenosti v oblasti prípravy realizácie BIM projektov

Kristián Gál - Projektant pre lešenie, PERI (SVK)

14:35 - 14:50

Prestávka

14:50 - 16:25

4. BLOK PREDNÁŠOK

 

Automatizované generovanie BIM knižníc

Petr Vokoun - CEO, BIM project (CZE)

 

Systemair pluginy pre Autodesk Revit a AutoCAD

Matej Svrček - BIM and eCAT manager, Systemair (SVK)

Nástroj pre tvorbu dielenskej dokumentácie stien

Zdeněk Podlaha - BIM manager CZ&SK, Xella CZ (CZK)
Tomáš Spusta - BIM koordinátor CZ&SK, Xella Slovensko (SVK)

Uponor BIM platforma - knižnica objektov, nástroje a služby

Rastislav Hellebrandt - Technická podpora – Uponor (SVK)

Jaroslav ŽEMBER - Technická podpora – Uponor (SVK)

Urýchlenie projektovania s pluginom Wienerberger 

Alexander Pintér - Digitálny produktový manažér, Wienerberger (SVK)

16:25 - 16:30

Ukončenie BIM workshopu

PROGRAM - BIM KONFERENCIA - 28.10.2021 - hybridná účasť
prednášky z hotela budeme vysielať aj on-line

9:00 - 9:05

Otvorenie konferencie

Michal Pasiar - Prezident, BIM asociácia Slovensko

>>> KEYNOTE SPEAKER <<<

09:05 - 10:20

1. BLOK PREDNÁŠOK

Využitie dátových šablón na redukciu digitálnej priepasti v kontexte EU Green Deal

Lars Fredenlund - CEO, CoBuilder (NOR)

Ako sa zorientovať v LOD a LOIN - Úroveň potreby informácií

Marzia Bolpagni - Head of BIM international – Associate Director, MACE
                                CEN 442 (ITA)

 

Dátová analytika BIM projektov

Radoslav Vlkovič - BIM Director, GFI (SVK)

Dávid Vadkerti - BIM manager, GFI (SVK)

>>> KEYNOTE SPEAKER <<<

10:20 - 10:40

Prestávka - BIM EXPO / Inovácie v stavebníctve a produktové novinky 

10:40 - 12:00

2. BLOK PREDNÁŠOK

Aktuálny stav implementácie BIM na Slovensku

Tomáš Funtík - Viceprezident, BIM asociácia Slovensko (SVK)

Nákladové benefity BIM - analýza EU BIM Task Group

Michal Pasiar - Prezident, BIM asociácia Slovensko (SVK)

 

Informačný model stavby v právnej úprave Slovenskej republiky

Janka Hlavatá - Advokát, AK Smolák Hlavatá (SVK)

Riešenie rozhrania pre tok informácií s využitím cyklogramov

Lauri Tomunen - Development Engineer, YIT Finland (FIN)

12:00 - 13:00

Prestávka - BIM EXPO / Inovácie v stavebníctve a produktové novinky 

13:00 - 14:20

3. BLOK PREDNÁŠOK

Automatizácia procesov, viac času na optimalizáciu nosnej konštrukcie

Kamil Laco - CEO, ConIS (SVK)

BIM v geotechnickom inžinierstve

Marek Čuhák - CEO, CUKON (SVK)

Jakub Panuška - Projektant, CUKON (SVK)

 

Rekonštrukcia historickej budovy PedF UK

Jan Korbut - Vedúci ateliéru, Obermeyer Helika (CZE)

Využitie BIM v oblasti vodohospodárskych stavieb

Bořek Čerbák - Projektant - AQUA PROCON (CZE)

14:20 - 14:40

Prestávka - BIM EXPO / Inovácie v stavebníctve a produktové novinky 

14:40 - 16:00

4. BLOK PREDNÁŠOK

Skúsenosti z verejných a interných BIM projektov v oblasti infraštruktúry 

Pavel Vlasák - BIM manager, AFRY (CZE)

Ondřej Janota - Group manager Bridges, AFRY (CZK)

BIM v realizácii dopravného staviteľstva na projekte R2 Kriváň - Mýtna

Martin Kríž - BIM Expert, STRABAG (SVK)

 

Implementácia BIM v oblasti železníc

Ľubomír Berec - BIM kooridnátor, REMING Consult (SVK)

Holistické BIM projektovanie

Ladislav Lidmila - Projektant, SAGASTA (CZE)

16:00 - 16:05

Ukončenie Národnej BIM konferencie 2021

Organizátori:

Jaga logo.PNG

PRIHLÁŠKA NA NÁRODNÚ BIM KONFERENCIU

Na podujatie už nie je možné prihlásenie  - registrácia bola uzatvorená.

Základná vstupenka zahŕňa vstup na:

 • BIM Workshop     - 27.10.2021 - on-line 

 • BIM Konferenciu - 28.10.2021 - DoubleTree by Hilton / on-line

 • BIM Expo               - 28.10.2021 - DoubleTree by Hilton

Na tieto časti sa nedá samostatne registrovať, jeden vstup zahŕňa vstup na všetky súčasti konferencie.

AKO SA REGISTROVAŤ NA KONFERENCIU?

Prihlásiť sa môžete vyplnením vyplnením online formulára uvedeného nižšie. V registrácii zvoľte prosím možnosť, či prídete osobne, alebo budete sledovať konferenciu on-line.

VSTUPNÉ

BIM Konferencia, vrátane BIM Workshop a BIM Expo - (125€ bez DPH) 150€ s DPH 

BIM Workshop - (45€ bez DPH) 54€ s DPH

Spoločenský večer - nie je  predaji, iba na pozvánky

Členovia BIM asociácie Slovensko majú zľavu vo výške 50%

Registrácia
bottom of page