top of page

Príručky ALLPLAN: Všetko o BIMe prehľadne na jednom mieste

Spoločnosť Allplan patrí k predným spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú implementáciou BIM, poradenstvom, podporou, ale aj osvetou. Pre tieto účely pripravili odborníci spoločnosti Allplan prehľadné príručky, ich cieľom je sprístupniť užívateľom BIM, jeho základné princípy a na konkrétnych projektoch ukázať, ako funguje a aké výhody prináša. Aktuálne Allplan ponúka na preštudovanie štyri nové príručky: BIM User Guide, BIM Management Guide, BIM Office Implementation Guide a BIM Project.


BIM User Guide je príručka, ktorá otvára tému BIM, a je určená všetkým užívateľom, ktorí sa chcú zrozumiteľnou formou dozvedieť, čo presne je Building Information Modeling. Záujemcovia dostanú všetky dôležité informácie o základných princípoch a filozofii metodiky BIM.

Príručka BIM Management Guide ponúka na preštudovanie materiály, ktoré oslovia predovšetkým manažérov, ktorí sa zaujímajú o integráciu BIMu do svojich projektov, a chcú sa zoznámiť s jeho výhodami a prínosmi. Ako kľúčový aspekt BIMu je tu akcentovaná predovšetkým schopnosť konkurovať v medzinárodnom prostredí.

BIM Office Implementation Guide sa venuje pridanej hodnote BIMu, ktorú demonštruje na príklade projekčnej kancelárie. Táto príručka upozorňuje na to, že už veľa zadávateľov vyžaduje BIM pre verejné zákazky, pričom niekoľko štátov už vytvorilo aj príslušné zákonné predpisy pre tieto zákazky.

BIM Project Guide se zaoberá konkrétnym nasadením a uvedením BIM do praxe a ukazuje, ako a prečo úspešne presadiť použitie BIM. Rovnako tu nájdete praktické odporúčania, ktorá sa týkajú výmeny dát, definície zodpovedností či nastavenia kontinuity spolupráce všetkých zúčastnených.Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page