top of page

BIM CHALLENGE 2024

BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi pripravujú už 8. ročník súťaže BIM CHALLENGE pre študentov VŠ. Podujatie sa uskutoční 26.4.2024 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.


Informácie budeme priebežne dopĺňať. Sledujte našu akciu aj na FB profile BIMaS.

CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je podporiť BIM projektovanie na Slovensku, motivovať VŠ študentov k zvyšovaniu zručností a sprostredkovať umiestnenie týchto študentov vo firmách, ktoré podporujú inovatívne riešenia a sú lídrami na trhu v oblasti informačného modelovania stavieb. Využite príležitosť, firmy hľadajú práve Vás :)


AKO PREBIEHA SÚŤAŽ?

Prihlásení študenti dostanú rovnaké zadanie - jednotné podklady (PD pre PSP) k objektu (rodinný dom), ktorý je nutné vymodelovať v súlade s BIM princípmi vo Vami zvolenom softvéri (Allplan, Archicad, Revit). Zadanie je koncipované tak, aby bolo zvládnuteľné na úrovni schopností študentov, takže sa nemusíte obávať. Vieme, že ste študenti a že sa ešte len učíte.

Po uplynutí stanoveného času (5h) odborná komisia vyhodnotí celkovú rozpracovanosť a kvalitu podkladov, ktoré ste odovzdali. Zameria sa najmä na konzistenciu modelu (správne napojenie konštrukcií, tvorbu výkresov z modelu, prípadné dokresľovanie 2D prvkami, atď.) a samostatne preverí kvalitu požadovaných výstupov (či majú Vaše výkresy, alebo iné dodané súčasti, všetky náležitosti uvedené v zadaní). V prípade, že všetky súčasti odovzdáte skôr, získate časovú bonifikáciu. Vaše diela po odovzdaní hodnotí odborná komisia a výhercovia získajú veľmi zaujímavé vecné ceny.


Pozrite si video z minulého ročníka - LINK NA VIDEO

TERMÍNOVNÍK SÚŤAŽE

19.3. Spustenie registrácie 12.4. Ukončenie registrácie 26.4. BIM CHALLENGE 2024

AKO SA ZAREGISTROVAŤ?

V prípade otázok sa môžete obrátiť na koordinátora súťaže:

Ing. Tomáš Funtík, PhD. funtik@bimas.sk


FAQ - Často kladené otázky

Otázka: Môžu sa prihlásiť študenti stredných škôl? Odpoveď: V prípade, že je voľná kapacita na podujatí, organizátor súťaže môže udeliť výnimku a povoliť účasť aj študentovi, ktorý je v poslednom ročníku na strednej škole.

Otázka: Môžu sa prihlásiť slovenskí študenti zo zahraničných univerzít? Odpoveď: Nie, registrácia študentov študujúcich v zahraničí nie je možná.

Otázka: Môžu sa prihlásiť zahraniční študenti? Odpoveď: Do súťaže BIM Challenge sa môžu zapojiť len slovenskí študenti.

Otázka: Ako sa prihlásim na súťaž? Odpoveď: Prihlasuje sa prostredníctvom registračného linku - Kliknite TU.

Otázka: Bude počas súťaže vyradená prestávka na jedlo? Odpoveď: Prestávky sú individuálne, pitný režim a obed pre Vás zabezpečíme my.

Otázka: Na akých počítačoch sa pracuje? Odpoveď: Pracuje sa na vlastných počítačoch. Pokojne si aj požičajte.

Otázka: Je prípustné mať nainštalovanú šablónu, ktorú mám z firmy, kde brigádujem? Odpoveď: Áno, je možné používať akúkoľvek šablónu.

Otázka: Môžem sa zúčastniť súťaže s "cracknutou" verziou softvéru? Odpoveď: Nie.

Otázka: V akej forme dostanem podklady? Odpoveď: Súťažiaci dostanú podklady prostredníctvom cloud prostredia CDE - Trimble Connect. Toto prostredie bude zároveň miestom odovzdania. Viac informácií ohľadom registrácie a prístupu dostanú študenti e-mailom.

Otázka: Kto hodnotí projekty a kto určuje koľko bodov získam? Odpoveď: Porota sa skladá z viacerých členov - zástupcov z praxe, rozdelených v zmysle hodnotiacich kritérií na dve skupiny. Výkresovú časť kontrolujú odborníci s dlhoročnou praxou na pozícii HIP (hlavný inžinier projektu), ktorí spravidla nemusia mať žiadnu skúsenosť s BIM. Kvalitu modelu hodnotia skúsení BIM experti, ktorí na základe kontroly odovzdaného modelu (v natívnom formáte) vypĺňajú hodnotiaci formulár. Nakoľko chceme zabezpečiť transparentnosť celého procesu a rovnomerné hodnotenie, výsledné bodové hodnotenie je pri prvých piatich pozíciách krížovo kontrolované a odsúhlasované celou porotou. Hodnotiteľ teda musí pred komisiou obhájiť bodové hodnotenie.

Otázka: Kedy sa dozviem výsledky? Odpoveď: Výsledky budú vyhlásené v deň súťaže na podujatí spojenom s pohostením. Miesto a presný čas ešte potvrdíme. Obyčajne prebehne vyhodnotenie do 17:00.

Comentários


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page