top of page

Vyhodnotenie - BIM Challenge 2021

Stavebníctvo dnes prechádza asi najväčšou transformáciou od doby nástupu počítačov. Denne využívame rôzne „smart“ nástroje a krok za krokom sa blížime k digitalizácii stavebného sektora. Firmy majú záujem zamestnať absolventov, ktorí nielen javia záujem o BIM, ale dokážu využívať vhodné softvérové nástroje a tým umožnia zefektívniť rôzne procesy. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo vznikol BIM CHALLENGE.

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.

„Cieľom súťaže je podporiť BIM projektovanie na Slovensku, motivovať VŠ študentov k zvyšovaniu zručností a sprostredkovať umiestnenie týchto študentov vo firmách, ktoré podporujú inovatívne riešenia a sú lídrami na trhu v oblasti informačného modelovania stavieb“, približuje prezident BIM asociácie Slovensko - Michal Pasiar


BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi aj v čase pandémie pripravili dňa 24.4.2021 už 5. ročník súťaže BIM CHALLENGE pre študentov VŠ. Po prvýkrát sa podujatie vzhľadom na pandemické opatrenia uskutočnilo on-line formou. Okrem študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorá mala najpočetnejšie zastúpenie, sa zúčastnili aj súťažiaci z SvF TU Košice, SvF Žilinskej univerzity v Žiline a jeden súťažiaci bol zo SvF VUT Brno. Z fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave sa tentokrát nezapojil nikto.


Tešíme sa, že sa prihlásilo takmer 40 z celého Slovenska. Konkurencia bola, ako už tradične, vysoká a na prvých miestach to rozhodovali doslova bodíky!


Ako sa hodnotia výstupy?

Porota sa skladá z viacerých členov - zástupcov z praxe, rozdelených v zmysle hodnotiacich kritérií na dve skupiny. Hodnotíme výkresovú časť a samotný model a jeho štruktúru.


Výkresovú časť kontrolujú odborníci s dlhoročnou praxou na pozícii HIP (hlavný inžinier projektu), ktorí spravidla nemusia mať žiadnu skúsenosť s BIM. Prečo hodnotíme aj výkresy? Odpoveď je jednoduchá, v tejto forme sa dnes odovzdáva projektová dokumentácia. Hodnotíme formálne náležitosti a súlad s normami a zaužívanými pravidlami. Samozrejme, forma, vzhľad, formálne náležitosti a vôbec nutnosť tvorby výkresov vzhľadom k nástupu informačného modelovania stavieb veľmi komplexná téma a vyžaduje si z môjho pohľadu odbornú diskusiu, najmä v kontexte aktualizácie aktuálne platných noriem.

Kvalitu modelu hodnotia skúsení BIM experti, ktorí na základe kontroly odovzdaného modelu (v natívnom formáte) vypĺňajú hodnotiaci formulár. Rozhodcovia tiež kontrolujú, či sú jednotlivé výstupy vytvorené priamo z modelu, alebo sú dotvárané pomocou 2D prvkov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je model v poriadku, ale skúsený odborník veľmi rýchlo zistí, aké chyby obsahuje. Tieto chyby obyčajne majú veľký vplyv na ďalšie využitie modelu.

Nakoľko chceme zabezpečiť transparentnosť celého procesu a rovnomerné hodnotenie, výsledné bodové hodnotenie je pri prvých šiestich pozíciách krížovo kontrolované a odsúhlasované celou porotou. Hodnotiteľ teda musí pred komisiou obhájiť bodové hodnotenie, ktoré pridelil. Snažíme sa tak v maximálnej miere objektivizovať výsledky a eliminovať prípadné disproporcie medzi hodnotiteľmi.

Kto to zvládol tento rok najlepšie?

1. Marek Sloboda, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

2. Michal Zahuranec, Stavebná fakulta, UNIZA v Žiline

3. Michal Šveda, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

4. Boris Kostelanský, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

5. Bianka Bartková, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

6. Šimon Vrana, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Kompletné výsledky BIM Challenge 2021 nájdete tu:

Vyhodnotenie BCH 2021_Celkove
.pdf
Download PDF • 3.20MB

Dovoľte, aby som sa touto cestou poďakoval rozhodcom, ktorí si našli čas na vyhodnotenie všetkých študentských prác. Menovite sú to:

Ing. Martin Kubica

Ing. Peter Hanuliak, PhD.

Ing. Michal Borovička

Ing. Tomáš Kriváček

Ing. arch. Radoslav Vlkovič

Ing. Dávid Sándor

Ing. Lukáš Zelený

Ing. Tomáš Filo

Ing. Lukáš Bosák, PhD.

Ing. Šimon Racek

Za technickú podporu a pomoc pri nastavovaní Spoločného dátového prostredia (CDE) ďakujeme Ing. et. Ing. Martinovi Maťašovskému, MBA z firmy Construsoft.


Na záver patrí vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k hladkému priebehu 5. ročníka súťaže BIM Challenge a v neposlednom rade partnerom BIM asociácie Slovensko, ktorí finančne podporili toto podujatie.

V mene organizátorov - Ing. Tomáš Funtík, PhD., viceprezident BIMaS

Comments


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page