top of page

BIM nie je len o budovách

Od decembra 2015, kedy sa na Slovensku uskutočnila prvá verejná diskusia o využití BIM v dopravnom staviteľstve uplynulo pol druha roka. Pamätám si, že v tom čase sa v Kvartálnej analýze Slovenského stavebníctva (Q4/2015) objavil prieskum o BIM, kde sa čitateľ mohol dočítať aj napríklad, že BIM je pre oblasť dopravného staviteľstva bezpredmetný. Za ten čas sa našťastie mnoho zmenilo a dnes sa táto téma nielen začína skloňovať aj pri významných líniových stavbách, ale dokonca máme na Slovensku úseky, pri ktorých sa BIM aktívne využíva na koordináciu prác.


Informačný model stavieb – nie budov

Na Slovensku zaznamenávame značný nárast záujmu o problematiku BIM, pretože si stavbári uvedomujú, že s informáciami o stavbách nenarábajú dostatočne efektívne a málo využívajú nové informačné technológie, ktoré úspešne adoptovali iné priemyselné odvetvia. Neznamená to, že BIM je niečo úplne nové alebo odlišné - mnohé organizácie už pri práci s projektovými dátami pracujú v súlade s princípmi BIM vrátane toho, ako definujú, uchovávajú a zdieľajú informácie.

„BIM – skratka z anglického výrazu Building Information Model, resp. Modeling sa do slovenčiny prekladá ako Informačný model, resp. modelovanie stavieb. Nejedná sa teda len o budovy, ale o akúkoľvek stavbu vrátane železníc, tunelov, diaľnic, atď.“

Obrázok 1 A1 - Leeming - Barton, UK - Autodesk

Obrázok [if supportFields]><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-size:11.0pt;line-height: 110%;font-family:"Arial Narrow",sans-serif;mso-fareast-font-family:STXinwei; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-bidi-font-family:Tahoma;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-ansi-language:SK;mso-fareast-language:JA;mso-bidi-language:AR-SA'><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='mso-spacerun:yes'> </span>SEQ Obrázok \* ARABIC <span style='mso-element: field-separator'></span></span></i><![endif]1[if supportFields]><i style='mso-bidi-font-style: normal'><span style='font-size:11.0pt;line-height:110%;font-family:"Arial Narrow",sans-serif; mso-fareast-font-family:STXinwei;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-bidi-font-family:Tahoma;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language: SK;mso-fareast-language:JA;mso-bidi-language:AR-SA'><span style='mso-element: field-end'></span></span></i><![endif] A1 - Leeming - Barton, UK - Autodesk

Zjednodušene povedané, BIM určitým spôsobom poskytuje formálny rámec pre to, ako majú jednotlivé organizácie definovať, vymieňať, zdieľať a uchovávať údaje o stavbách - čo im umožní maximalizovať výhody BIM zabezpečením toho, že správna osoba má správne informácie v správnom čase a v neposlednom rade – v správnom formáte. Celý tento proces znie jednoducho, ale náklady na dosiahnutie tohto cieľa a jeho zložitosť by sa nemali podceňovať. Plynú z neho totiž výhody, ktoré hravo zdôvodnia vynaložené úsilie.


Fakt, že budeme mať prístup k správnym informáciám v správnom čase a v správnom formáte, umožňuje lepšie rozhodovanie a efektívnejšie procesy, ktoré vedú k značným úsporám. (Napríklad pri stavbe A556 Knutsford – Bowdon úsporu vyčíslili na 1,20 mil. GBP). Standford University dokonca uvádza vo svojej štúdii, že takmer 30% z nákladov je premrhaných z dôvodu omylov, chýb a tiež neadekvátnym množstvom odpadu. Naproti tomu, z výročnej správy McGraw Hill Construction Report, USA vyplýva, že využitím BIM na projektoch sa dnes odstráni 28 – 40% prác navyše a nutných opráv. Tieto čísla sú enormné a nútia zamyslieť sa.


V Nemecku to s úsporami myslia vážne a tak sa pripravujú na rok 2020, kedy bude BIM povinný pre všetky dopravné stavby. Neznamená to ale, že dovtedy sa BIM využívať nebude. Nemci už dnes majú za sebou významné pilotné projekty v tejto oblasti. Na rok 2020 sa Nemecké Federálne Ministerstvo dopravy a digitálnej infraštruktúry systematicky pripravuje od roku 2015. Ako pilotné stavby boli Most Petersdorf – A19; Rastatt Tunnel a Most Filstal.

Najďalej sú v škandinávske krajiny, napríklad také Nórsko začalo realizovať BIM projekty dopravného charakteru oveľa skôr. Úsek FV 456, Vågsbygdveien – Kristiansand realizovali v 2011 a Joint Project E6-Dovrebanen v roku 2012. V tom čase ostatné Európske krajiny len mohli snívať o BIM príručke, ktorú už vtedy mala k dispozícii firma Statsbygg.

Obrázok 2 Crossrail, Londýn - Bentley

V UK má byť BIM hlavným nástrojom pri dosahovaní „dobrých“ čísel. Predpokladajú, že do roku 2025 dosiahnu 33% úsporu nákladov, 50% zníženie emisií a tiež polovičnú dobu od koncepcie po ukončenie výstavby (2025 Construction strategy). V porovnaní s celosvetovým odhadom vývoja, kde s predpokladá úspora na úrovni 13-21% vo fáze návrhu a realizácie a úspora 10-17% pri správe a prevádzke sa javí byť Veľká Británia opäť prehnane ambiciózna (The Transformative Power of Building Information Modeling’ 2016, BCG, USA). Každopádne, UK má úspešne za sebou multimiliardové BIM projekty a v Európe značne prispievajú k udávaniu trendov.


Za skúsenosťami už netreba cestovať ďaleko

Viadukt Ordsall Chord, UK (AECOM Mott MacDonald j.v.)

Keďže sa jednalo o modernizáciu, proces modelovania súčasného stavu zahŕňal využitie topografie a mračna bodov. Pre tento rozsiahly projekt multidisciplinárnej infraštruktúry, bolo nevyhnutné zabezpečiť koordináciu všetkých profesií. Tímy pracovali na zdieľanom prostredí a dielčie návrhy boli pravidelne konzultované. Pre zjednodušenie komunikácie a odstránenie prípadných kolízií sa na stretnutí použil komplexný (federatívny) BIM model. Do výroby sa tak dostal návrh, ktorý bol bez významnejších chýb. Výhodou je efektívny proces tvorby dielenskej dokumentácie a integrácia softvéru s CNC strojmi.

Obrázok 3 Viadukt Ordsall Chord, UK - Tekla


Optimalizácia úseku Praha Hostivař (VIN Consult)

Priestorový model zahŕňal zjednodušený model existujúceho mostného objektu, podrobný model nového mosta vrátane spodnej stavby a pilótového založenia a digitálny model terénu, do ktorého boli doplnené figúry výkopov a dočasné konštrukcie paženia stavebných jám. Z BIM modelu bola následne generovaná výkresová dokumentácia. Priestorový model ďalej slúžil pre vygenerovanie výkresov tvaru i výkresov výstuže.

Obrázok 4 Železničný most, Praha - Allplan


Diaľnica D1 Budimír – Bidovce (SKANSKA)

Informačný model spolu s navádzanými strojmi slúžia na tejto stavbe ako nástroj pre rýchlejšiu a presnejšiu realizáciu zemných prác a budovanie konštrukčných vrstiev vozovky diaľnice. Pomocou informačného modelu sú kontrolované vybrané časti projektovej dokumentácie, čo umožňuje včas predchádzať kolíziám jednotlivých stavebných objektov diela. Zdieľanie informačného modelu tiež slúži technikom na priestorové plánovanie jednotlivých stavebných objektov a ich širších vzťahov v rámci celej stavby. Zhotoviteľ má prostredníctvom informačného modelu v rukách nástroj na prehľadnú kontrolu zabudovaného materiálu.

Obrázok 5 Vizualizácia, Projekt D4R7


Podarí sa to?

Na Slovensku sa už dlhšiu dobu rozpráva o projekte D4R7. Zatiaľ sa v kuloároch šepká, že by táto stavba mala byť realizovaná pomocou BIM. Rozhodne by to bolo prínosom. V príručke EU BIM Task Group sa totiž môžete dočítať, že pre BIM je tiež charakteristická predvídateľnosť (transparentnosť), spoľahlivosť a kvalita. Bude zaujímavé sledovať, ako sa so stavbou takéhoto rozsahu popasujú a či budú dostatočne odhodlaní a presvedčení, že BIM je tá správna cesta.


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page