top of page

EU BIM Workshop

Sme radi, že sa nám podarilo na Slovensko dotiahnuť odborný seminár zameraný na podporu implementácie BIM vo verejnom sektore v rámci krajín EÚ.


EU BIM Workshop organizuje KnowledgePoint (UK) v spolupráci s BIM asociáciou Slovensko, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Stavebnou fakultou STU v Bratislave a je spolufinancovaný z Európskej únie.


Dovoľujeme si upozorniť, že prednášky budú v anglickom jazyku a vzhľadom na platformu podujatia (integrácia práce v skupinách) nie je možné zabezpečiť predklad.

Dátum: 29. marec 2019

Čas: 9:00 - 15:00

Miesto: Incheba EXPO club, Bratislava

Registrácia: Vstup voľný na základe potvrdenej on-line registrácie!

Formát podujatia:

Workshop s prezentáciou a praktickými aktivitami vedenými inštruktorom, založený na štandardných materiáloch s prispôsobením danú krajinu (t.j. miestny, národný kontext, zdroje a kontakty). Aktivity sú založené na materiáloch pracovnej skupiny EU BIM Task group (www.eubim.eu), ktorá sa zameriava na implementáciu BIM do verejného sektora. V roku 2017 táto pracovná skupina publikovala BIM príručku pre EÚ.

Cieľová skupina:

Podujatie je vhodné pre všetkých účastníkov stavebného priemyslu so záujmom o využitie prínosov informačného modelovania stavieb (BIM) a virtuálnej výstavby. Cieľovou skupinou sú najmä:

 • Pracovníci z oblasti prípravy a riadenia stavieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni

 • Pracovníci z poverení úlohami súvisiacimi s digitalizáciou stavebníctva

 • Pracovníci zodpovední za tvorbu národnej alebo firemnej implementačnej politiky

 • Pracovníci z oblasti obstarávania so špecifickým zameraním na úlohy ktoré vedú k zvýšeniu hodnoty za peniaze.

Ciele podujatia:

 • Poskytnúť prehľad o aktivitách pracovnej skupiny EÚ BIM Task group

 • Poskytnúť prehľad o využití BIM v EÚ

 • Poskytnúť prehľad o využití BIM na Slovensku

 • Vyjasniť výhody BIM pre verejný sektor

 • Poskytnúť rámec podmienok transformácie na BIM

Obsah Workshopu:

 • Príležitosti a možnosti pre BIM

 • Digitálna infraštruktúra

 • Virtuálna výstavba

 • Benefity BIM vo verejnom sektore

 • Implementačné stratégie

 • Minimum criteria for EU BIM

 • Technické a procesné požiadavky

 • Požiadaky na ľudské zdroje

 • Prípadové štúdie

V rámci programu sú zaradené sekcie určené na prácu v skupinách:

 • Význam BIM, zodpovednosti a úlohy

 • Strategické ciele BIM

 • Implementačný plán, interné a externé faktory

 • Zdieľanie poznatkov, akčný plánRegistrácia na podujatie je otvorená do 22. marca 2019. Z dôvodu obmedzeného počtu miest si organizátor vyhradzuje právo potvrdiť rezerváciu iba vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavku na cieľovú skupinu a jazykové predpoklady.Registrovaní účastníci od organizátorov dostanú voľný vstup na CONECO. Parkovné je v réžii účastíka. Viac pokynov dostanú registrovaní účastníci e-mailom.


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
 • Facebook BIM asociácia Slovensko
 • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page