top of page

5. Národná BIM konferencia

Záujem o BIM na Slovensku nezadržateľne rastie. Takto jednoducho by sa dalo zhodnotiť aktuálne dianie v oblasti informačného modelovania stavieb. Dôkazom je 5. Národná BIM konferencia, organizovaná BIM asociáciou Slovensko v spolupráci s Vydavateľstvom JAGA dňa 17.októbra 2019 v hoteli DoubleTree by Hilton, Bratislava, na ktorú si našlo cestu, rekordných, viac ako 350 odborníkov z praxe.

Sme veľmi radi, že záštitu nad podujatím prevzali tento rok nielen Minister dopravy a výstavby SR – Árpád Érsek, ale aj Primátor Bratislavy – Matúš Vallo a tiež Starostka Bratislavskej mestskej časti Staré mesto – Zuzana Aufrichtová. Tak ako po minulé roky, konferenciu podporili Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Slovenská komora architektov.


Národná BIM konferencia už tradične prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a načrtáva budúcnosť uplatnenia prostredníctvom skúseností zahraničných prednášajúcich. So záujmom tak môžeme sledovať rôzne pohľady na využitie BIM v praxi a rozmanitosť názorov pri diskusii o tom, čo vlastne BIM znamená pre jednotlivých účastníkov životného cyklu stavby. Toto prepojenie jednoznačne napomáha pri identifikácii bariér a nových výziev, ktoré implementácia BIM prináša.


Nová platforma Národnej BIM konferencie sa opiera o 3 základné piliere, ktoré sú orientované na účastníka s cieľom zabezpečiť kvalitné programové obsadenie na medzinárodnej úrovni pre rozmanité spektrum poslucháčov:

  • Vedomosti - Odborné prednášky

  • Zručnosti - BIM Workshop

  • Podpora na trhu - BIM Expo

ODBORNÉ PREDNÁŠKY

V hlavnej konferenčnej sále sa predstavilo spolu 16 prednášajúcich (10 zo Slovenska, 6 zo zahraničia), ktorí sa vo svojich príspevkoch zamerali na rozmanité témy z oblasti pozemného a aj inžinierskeho staviteľstva.

Odbornú časť konferencie otvoril hlavný rečník doobednej časti – Dr. Souheil Soubra, prezident EU BIM Task Group, ktorý priblížil víziu uplatnenia informačného modelovania stavieb v Európe, primárne v oblasti verejného sektora. Predpokladá sa, že digitalizácia stavebníctva by mohla priniesť 15-25% úsporu pre globálny trh s infraštruktúrou do roku 2025, čo predstavuje obrovský potenciál pre verejných obstarávateľov ako dosiahnuť úspory prostredníctvom BIM a to nielen znížením stavebných a prevádzkových nákladov, ale aj získaním sociálnych a environmentálnych výhod.

Poobednú časť zahájila Dr. Ilka May z Nemecka, ktorá ponúkla inšpiratívne príklady a nápady na využitie herných technológií pri výstavbe a prevádzke budov a zariadení. Vízia schopnosti ponúknuť funkčný systém digitálnych dvojčiat na modelovanie a analýzu budúcich prevádzkových procesov a nákladov sa opiera o iné priemyselné odvetvia, kde je už dnes táto technológia samozrejmosťou.

Pri diskusii o motivačných faktoroch implementácie BIM väčšina opýtaných uvádza investorov ako tých, ktorí výraznou mierou ovplyvňujú mieru využitia informačného modelovania stavieb v praxi. Preto sme ako súčasť konferencie zaradili Panelovú diskusiu, kde prijali pozvanie Peter Dovala - YIT Slovakia, Pavel Pelikán - J&T Real Estate, Rastislav Valovič - Penta Real Estate, Jiří Hájek - Národná diaľničná spoločnosť a Radoslav Štefánek - Železničná spoločnosť Slovensko. Spoločne s prezidentom BIMaS, Michalom Pasiarom, diskutovali o tom, ako vidia budúcnosť BIM na Slovensku.

BIM WORKSHOP

Novinkou tohtoročnej konferencie bol workshop zameraný na konkrétne riešenia pre využitie pri denno-dennej praxi. V tejto časti sa účastníkom predstavilo spolu 22 prednášajúcích (12 zo Slovenska, 10 zo zahraničia). Musíme konštatovať, že táto časť predčila naše očakávania a na základe požiadavky z dotazníka spokojnosti od účasníkov, budúci rok pravdepodobne vyhradíme viac priestoru pre jednotlivé praktické ukážky.

BIM EXPO

V rámci odboného programu obyčajne nie je priestor na predstavenie celého porftólia produktov a služieb, preto sme sa rozhodli v rámci konferencie pilotne zaradiť BIM Expo, kde sa predstavilo spolu 30 vystavovateľov. Jednotlivé firmy prezentovali svoje technologické, či softvérové riešenia a v nedposlednom rade produkty, ktoré ponúkajú svojim klientom na na Slovensku.

SPOLOČENSKÝ VEČER

BIM je primárne založený na spolupráci a sme presvedčení, že je nevyhnutné v čo najväčšej miere združovať ľudí, ktorí nevnímajú BIM ako nevyhnutné zlo, či iba ako cieľ, ale hlavne ako nástroj na dosiahnutia vyššej kvality projektov. Najmä preto sme sa rozholi pri príležitosti 5. výročia Národnej BIM konferencie rozšíriť podujatie o večernú časť, ktorá prinesla okrem priestoru na stretnutie a nové kontakty s "BIM pozitívnymi" ľuďmi zo stavebného segmentu aj príjemnú atmosféru a umelecký zážitok v podobe vystúpenia Lucie Šipošovej z Red Cat Cabaret spoločne s Triom Chick2Chick a artistkou Janou Drábikovou s umeleckým menom Blond miracle.

Vyvrcholením spoločenského večera bolo odovzdávanie cien.


Cenu za najlepšiu prednášku Národnej BIM konferencie – PURE BIM 2019 (PÚtavý Rečník) získal, na základe hlasovania odbornej poroty, Michal Antal za prednášku Implementácia BIM pre technickú správu existujúcej budovy v rámci ktorej priblížil aktuálne možnosti využitia informácií z modelu a proces pri zavádzaní BIM v oblasti facility managementu.

Michal Antal - PURE BIM 2019
PURE BIM 2019

Samotná miera implementácie BIM na Slovensku je vždy priamo závislá na tých správnych ľuďoch, ktorí pracujú z vlastného presvedčenia a bez toho, aby ich niekto nútil. Veľmi pozitívne vnímame, že sa aj u nás nájdu jednotlivci, či firmy, ktorí robia niečo pre túto spoločnosť navyše. Historicky prvú Cenu za rozvoj BIM na Slovensku si z rúk prezidenta BIMaS prevzali Radoslav Vlkovič a Miroslav Šustek, za aktívnu prácu v pracovných skupinách BIMaS a spoločnosť YIT Slovakia, a.s. za fomalizáciu požiadaviek BIM pre dodávateľov.


Rado Vlkovič a Miro Šustek - Cena BIMaS za prínos v oblasti BIM na Slovensku
Cena prínos v oblasti BIM na Slovensku pre YIT - zľava Michal Pasiar, Tomáš Funtík,Viktor Mikus, Peter Dovala

Túto cenu prevzali spoločne za YIT Slovakia Peter Dovala a Viktor Mikuš. Z nášho pohľadu je nesmierne dôležité správne definovať požiadavky na BIM, vhodne ich prepojiť s očakávaniami a rozhodujúcimi kritériami, čo vo výsledku prispieva k obojstrannému pochopeniu zámeru a aktívnemu predchádzaniu sporných situácií.

Stavanie na dobrých príkladoch a pozitívne motivovanie je z nášho pohľadu kľúčové, preto sme sa rozhodli, že BIM asociácia Slovensko bude každoročne oceňovať aktivity spojené s rozvojom BIM na Slovensku.


Na záver musíme poďakovať všetkým partnerom, ktorí podujatie podporili a vďaka ktorým sme vedeli kvalitne, plnohodnotne a cenovo prístupne zabezpečiť odbornú stránku a hladký priebeh novej platformy Národnej BIM konferencie. Sme radi, že aj Vy, účastníci konferencie, pozitívne vnímate naše úsilie a sme nesmierne radi, že v anonymnom hodnotení konferencie ste hodnotili úroveň organizácie a zabezpečenia priebehu konferencie na úrovni 8,8 bodov z 10 a až 97,3% z Vás uviedlo, že konferencia bola z Vášho pohľadu nadpriemerná. Pre nás je to obrovský záväzok a motivácia na prípravu 6. ročníka Národnej BIM konferencie. Tešíme sa na stretnutie v roku 2020.Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page