top of page

BIM CHALLENGE 2020

*** AKTUALIZÁCIA *** Súťaž sa presúva a v pôvodnom termíne sa neuskutoční ! *** O novom termíme budeme informovať akonáhle to bude možné


Registrácia je aj naďalej otvorená. Tento ročník je možné zapojiť sa aj nesúťažne - online, z pohodlia svojho domova. Viac info v sekcii FAQ.


BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi pripravujú už 5. ročník súťaže BIM CHALLENGE pre študentov VŠ. Podujatie sa uskutoční 27.3.2020 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.


CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je podporiť BIM projektovanie na Slovensku, motivovať VŠ študentov k zvyšovaniu zručností a sprostredkovať umiestnenie týchto študentov vo firmách, ktoré podporujú inovatívne

riešenia a sú lídrami na trhu v oblasti informačného modelovania stavieb.


AKO PREBIEHA SÚŤAŽ?

Prihlásení študenti dostanú na mieste konania súťaže rovnaké zadanie - jednotné podklady (PD pre PSP) k objektu (rodinný dom), ktorý je nutné vymodelovať v súlade s BIM princípmi vo Vami zvolenom softvéri (Allplan, Archicad, Revit). Zadanie je koncipované tak, aby bolo zvládnuteľné na úrovni schopností študentov, takže sa nemusíte obávať. Vieme, že ste študenti a že sa ešte len učíte.

Po uplynutí stanoveného času (5h) odborná komisia vyhodnotí celkovú rozpracovanosť a kvalitu podkladov, ktoré ste odovzdali. Zameria sa najmä na konzistenciu modelu (správne napojenie konštrukcií, tvorbu výkresov z modelu, prípadné dokresľovanie 2D prvkami, atď.) a samostatne preverí kvalitu požadovaných výstupov (či majú Vaše výkresy, alebo iné dodané súčasti, všetky náležitosti uvedené v zadaní). V prípade, že všetky súčasti odovzdáte skôr, získate časovú bonifikáciu. Vaše diela po odovzdaní hodnotí odborná komisia a výhercovia získajú veľmi zaujímavé vecné ceny.

TERMÍNOVNÍK SÚŤAŽE - bude sa upravovať!

04.3. Spustenie registrácie XX.X. Ukončenie registrácie XX.X. BIM CHALLENGE

AKO SA ZAREGISTROVAŤ?

Online - rezervačný formulár môžeš vyplniť TU

V prípade otázok sa môžete obrátiť na koordinátora súťaže:

Ing. Tomáš Funtík, PhD. funtik@bimas.sk

FAQ - Často kladené otázky

Otázka: Môžu sa prihlásiť študenti stredných škôl? Odpoveď: V prípade, že je voľná kapacita na podujatí, organizátor súťaže môže udeliť výnimku a povoliť účasť aj študentovi, ktorý je v poslednom ročníku na strednej škole.

Otázka: Môžu sa prihlásiť slovenskí študenti zo zahraničných univerzít? Odpoveď: Áno, môžu, podmienkou je slovenské občianstvo.

Otázka: Môzu sa prihlásiť zahraniční študenti? Odpoveď: Na BIM Challenge sa môžu súťažne zapojiť len slovenskí študenti, zahraničným záujemcom však ponúkame možnosť zapojiť sa nesúťažnou formou z pohodlia svojho domova (on-line účasť). Prvých 20 prihlásených vyhodnotíme a zaradíme do nesúťažného - virtuálneho poradia. Zahraničným účastníkom nevzniká nárok na výhru.

Otázka: Čo znamená možnosť zapojiť sa nesúťažne? Odpoveď: Nielen zahraničným záujemcom, ale aj tým, ktorí sa chcú len porovnať a nechcú získať hodnotné ceny ponúkame možnosť zapojiť sa nesúťažnou formou z pohodlia svojho domova (on-line účasť). Prvých 20 prihlásených vyhodnotíme a zaradíme do nesúťažného - virtuálneho poradia. Týmto účastníkom nevzniká nárok na výhru. Oznámime im, ktoré miesto by obsadili, ak by prišli na súťaž.

Otázka: Ako sa prihlásim na súťaž, alebo iba na online účasť? Odpoveď: Prihlasuje sa prostredníctvom toho istého registračného linku, kde pri otázke "Prídeš si to vyskúšať naživo, alebo nesúťažne - online formou?" vyberiete vhodnú odpoveď.

Otázka: Bude počas súťaže prestávka na jedlo? Odpoveď: Nie, prestávky budú iba individuálne, pitný režim vo forme minerálnej vody a obed formou snacku (bageta, wrap) zabezpečíme.

Otázka: Na akých počítačoch sa pracuje? Odpoveď: Pracuje sa na vlastných počítačoch.

Otázka: Je prípusné mať nainštalovanú šablónu, ktorú mám z firmy, kde brigádujem? Odpoveď: Áno, je možné používať akúkoľvek šablónu.

Otázka: Môžem sa zúčastniť súťaže s cracknutou verziou softvéru? Odpoveď: Nie.

Otázka: Môžem si priniesť vlastný stolový PC? Odpoveď: Áno, prosím informujte nás vopred, aby sme vyčlenili dostatok pracovného priestoru.

Otázka: Môžem si priniesť vlastný monitor k notebooku? Odpoveď: Áno, prosím informujte nás vopred, aby sme vyčlenili dostatok pracovného priestoru. K dispozícii bude však pre každého súťažiaceho externý monitor s pripojením VGA. Ak na notebooku nemáte zásuvku na VGA, odporúčame Vám, prineste si redukciu.

Otázka: V akej forme dostanem podkaldy? Odpoveď: Súťažiaci dostanú podklady prostredníctvom cloud prostredia CDE - Trimble Connect. Toto prostredie bude zároveň miestom odovzdania. Viac informácií ohľadom registrácie a prístupu dostanú študenti e-mailom.

Otázka: Ako kontrolujete model, ktorý odovzdám? Odpoveď: Model otvárame v tom softvérí, v ktorom študent pracoval a kontrolujeme ho na základe natívneho formátu.

Otázka: Akú časť bodov tvoria výkresy? Odpoveď: Za výkresovú časť, v ideálnom prípade, môžete získať maximálne 40% bodov. Ak však nie sú výkresy derivované z modelu, nesplnili ste zadanie a Váš projekt sa neposudzuje.

Otázka: Akú časť tvorí model? Odpoveď: Za model, v ideálnom prípade, môžete získať maximálne 60% bodov.

Otázka: Koľko bodov je reálne získať? Odpoveď: Najlepší študent získal v roku 2018 spolu 197 bodov z 250, čo je 79% (115 za model a 82 za výkresovú časť). Na tretie miesto by Vám stačilo 66% bodov. Pre porovnanie, víťaz ročníka 2017 získal 88%, na tretie miesto by Vám stačilo 64% bodov a dokonca v roku 2016 by ste brali bronz s 56%.

Otázka: Kto hodnotí projekty a kto určuje koľko bodov získam? Odpoveď: Porota sa skladá z viacerých členov - zástupcov z praxe, rozdelených v zmysle hodnotiacich kritérií na dve skupiny. Výkresovú časť kontrolujú odborníci s dlhoročnou praxou na pozícii HIP (hlavný inžinier projektu), ktorí spravidla nemusia mať žiadnu skúsenosť s BIM. Kvalitu modelu hodnotia skúsení BIM experti, ktorí na základe kontroly odovzdaného modelu (v natívnom formáte) vypĺňajú hodnotiaci formulár. Nakoľko chceme zabezpečiť transparentnosť celého procesu a rovnomerné hodnotenie, výsledné bodové hodnotenie je pri prvých piatich pozíciách krížovo kontrolované a odsúhlasované celou porotou. Hodnotiteľ teda musí pred komisiou obhájiť bodové hodnotenie.

Otázka: Kedy sa dozviem výsledky? Odpoveď: Ihneď po odovzdaní zasadá porota, ktorá potrebuje na vyhodnotenie cca 2 hodiny. Výsledky sa dozviete na slávnostnom odovzdávaní cien spojenom s pohostením, v čase medzi 16-17:00. Miesto a presný čas ešte potvrdíme.

Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page