top of page

BIM = Informačné modelovanie stavieb

Pozývame Vás na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 30. marca 2021 od 13:00 do 15:00 on-line, prostredníctvom služby GoToMeeting. Seminár pripravila SKSI v spolupráci s BIM asociáciou Slovensko so zameraním na základné princípy BIM, možnosti medziodborovej spolupráce (kolaborácie), procesy BIM manažmentu a ponúkne náhľad na riešenie procesných otázok.


BIM (skratka z anglického výrazu Building Information Model, resp. Modeling) je dnes často skloňovaný na rôznych úrovniach, prevažne v rámci projektových prác. Slovenským ekvivalentom je v zmysle noriem Informačný model, resp. informačné modelovanie stavieb. Nejedná sa teda len o budovy, ale o akúkoľvek stavbu vrátane železníc, mostov, tunelov, diaľnic, atď. Virtuálny - informačný model stavby, ktorý je od začiatku správne napĺňaný informáciami, je základným predpokladom pre ďalšie použitie v nasledujúcich fázach projektu. Pristupovanie k takýmto dátam je jednoduché a ich opätovné využitie je efektívnejšie, čím sa eliminuje množstvo neproduktívneho času. Mnohokrát sa však stretávame s tým, že v praxi si pod týmto pojmom každý predstaví niečo iné a tieto situácie vedú následne k sporom.

 

Odborní garanti seminára:

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Ing. Tomáš Funtík, PhD.

 

PROGRAM

13.00 – 13.10 OTVORENIE


13.10 – 13.30

ÚVOD DO PROBLEMATIKY BIM

POJMY, TERMÍNY A MOŽNOSTI

Ing. Tomáš Funtík, PhD.

Stavebná fakulta, STU Bratislava


13.30 – 13.50

VYUŽITIE BIM V PROJEKTANTSKEJ PRAXI

POŽIADAVKY NA NOVÉ ZRUČNOSTI A VÝZVY MODELOVANIA

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.

ACREA


13.50 – 14.10

BIM PROCESY V PRÁCI STATIKA

DÁTOVÁ VÝMENA, MOŽNOSTI AUTOMATIZÁCIE

Ing. Kamil Laco, PhD.

ConIS


14.10 – 14.30

SPOLUPRÁCA NA BIM PROJEKTE

BIM MANAŽMENT A KOORDINÁCIA

Ing. Pavol Mayer

Stavebná fakulta, STU Bratislava


14.30 – 15.00 DISKUSIA

 

REGISTRÁCIA

Registráciu zabezpečuje SKSI.

Na on-line podujatie sa môžete registrovať do 26. 3. 2021 do 12.00 hod.

Počet miest je limitovaný.


Účastnícky poplatok pre členov SKSI a BIMaS je 15,-€ / osoba.

Základný účastnícky poplatok pre ostatných záujemcov 150,- € / osoba.

Zvýhodnené vstupné si člen môže uplatniť, ak má uhradené členské na rok 2021.

Comentarios


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page