top of page

Energetický manažment 2023

BIM asociácia Slovensko, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov SK AEE, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora Vás pozývajú na 9. ročník medzinárodnej konferencie Energetický manažment 2023 s podtitulom Energetický manažment ako nástroj efektívneho využívania energie.

Konferencia je určená odborníkom z radov architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.

 

Termín a miesto konania

13. - 14. apríl 2023 /štvrtok - piatok/

Grand hotel Permon****, Podbanské – Vysoké Tatry

Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu a podporné nástroje pre energetických manažérov, zelenú energiu pre udržateľnú budúcnosť, garantované energetické služby, projekty energetického manažmentu a energetickú efektívnosť budov.

Odborný garant:

doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov; michal.krajcik@stuba.sk


Prípravný výbor:

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)

Ing. Marcel Lauko, PhD., Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Ing. Svetlana Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o.

Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov

Ing. Zoltán Czinege, HU AEE, Asociácia energetických inžinierov (H)


 

Program konferencie

 

13. 4. 2023 štvrtok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov 09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie

Michal Krajčík, odborný garant

príhovor generálnych partnerov


10.00 - 12.00 h. I. sekcia: Legislatíva a podporné nástroje pre energetických manažérov

vedie: Kvetoslava Šoltésová, SIEA

partner sekcie: odborné energetické poradenstvo


1. Príprava revízie a zmeny smernice o energetickej efektívnosti | M. Mariaš, MH SR 2. Financovanie dekarbonizácie prostredníctvom Programu Slovensko | K. Šoltésová, SIEA 3. Podpora malých zariadení na využívanie OZE v domácnostiach | M. Ilovič, SIEA 4. Skúsenosti z energetického manažmentu v Maďarsku | Z. Czinege, AEE – Maďarsko (H) 12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h. II. sekcia: Zelená energia pre udržateľnú budúcnosť

vedie: Svetlana Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o.

hlavný partner sekcie: Fenix Slovensko s.r.o.


1. 17 globálnych cieľov OSN pre udržateľný rozvoj | S. Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o. 2. Zelená energia súčasťou tzv. veľkej energetiky a fyzikálne podmienky pre lepšiu integráciu | A. Hanzel, energetický konzultant 3. Zelená energia v energetickom manažmente pre firmy – od výroby až po zelenú flotilu. Príklad z praxe. | D. Hrčka, Viessmann, s.r.o. 4. Energetické riešenia novej generácie a aktívne znižovanie uhlíkových emisií | B. Šafárik, COO & CFO FUERGY 5. Batériové úložiská spolupracujúce s DS a fotovoltikou | P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o. 6. Prečo ozeleniť mestá, budovy a ako | R. Macko, LIKO-S, a.s.

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: Garantované energetické služby – aktuálne inovácie na trhu

vedie: Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb

hlavný partner sekcie: Tatra Tender s.r.o.


1. Aktuálny stav na trhu GES – vývoj, bariéry a príležitosti | M. Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb 2. Očakávané zmeny EED a EPBD a ich dopad na trh energetických služieb | Ri. Paksi, Budovy pre budúcnosť 3. Garantovaná energetická služba – poznatky z praxe | P. Sedlák, e-Dome a.s. 4. Projekty energetických služieb | D. Čurka, ESCO Slovensko, a. s. 5. Možnosti financovania prípravy a realizácie projektov s garantovanou úsporou energií z nenávratných finančných príspevkov | V. Oros, Tatra Tender s.r.o.

17.30 - 18.30 h. Diskusné fórum: „Energetický manažment ako nástroj efektívneho využívania energie“ 20.00 - 23.00 h. Spoločenský večer s hudbou UKITAS


14. 4. 2023 piatok

08.00 - 08.30 h. Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h. IV. sekcia: Projekty energetického manažmentu

vedie: Dušan Petráš, Stavebná fakulta STU v Bratislave

hlavný partner sekcie: ESCO Slovensko, a. s.


1. Energetický manažment - zásady pre úspešný projekt | D. Petráš, SvF STU v Bratislave 2. Zníženie energetickej náročnosti výroby pozinkovacej linky PZ2 úpravou dochladzovacích plôch | J. Seman, USS Košice 3. Energetický manažment vo verejnej správe | T. Nemec, Žilinská župa, ŽSK 4. Optimalizácia nákladov pre nemocnice realizáciou kombinovaného bezpečného zdroja energie | M. Obrk, EEZ, s.r.o. 5. Využitie zelenej energie pre zníženie nákladov pri prevádzke zimného štadióna | T. Murajda, MH Teplárenský holding, a.s. 6. Vzdelávacie kurzy pre energetických manažérov | K. Pauerová, SNOPK Bratislava

10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: Energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov vedie: Michal Krajčík, Stavebná fakulta STU v Bratislave

hlavný partner sekcie: MS THERM s.r.o.


1. Návrh novej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD) | M. Krajčík, SvF STU v Bratislave 2. Optimalizácia hybridných zdrojov na báze OZE pre manažment spotreby energií | S. Berezňanin, MS THERM s.r.o. 3. Certifikácia budov podľa metodiky BREEAM | K. Eremiášová, Enviros 4. Inovatívne riešenia pre výrobu a dodávku tepla a chladu | E. Vodhánel, Viessmann, s.r.o. 5. Potenciál BIM pre oblasť energetického manažmentu | T. Funtík, BIM asociácia Slovensko 6. Výsledky ročného merania vnútorného prostredia rodinného domu po komplexnej obnove | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.00 h. Záverečná diskusia a záver konferencie

 

Organizačný garant:

Jana Lehotová Nôtová | SSTP | Koceľova 15 | 815 94 Bratislava

konferencie@sstp.sk

www.sstp.sk

mobil: +421 903 562 108


Organizačný výbor:

Ing. Barbora Junasová Ing. Valerii Kudriashov


Prihláška a program Informácie nájdete na webe organizátora

Opmerkingen


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page