top of page

Vyhodnotenie - BIM Challenge 2022

BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi pripravili už 6. ročník súťaže BIM CHALLENGE pre študentov VŠ. Podujatie sa uskutočnilo dňa 8.4.2022 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Na tento ročník sa prihlásilo viac ako 40 študentov, ktorí si prišli porovnať svoje zručnosti s tvorbou BIM modelu.

Stavebníctvo dnes prechádza asi najväčšou transformáciou od doby nástupu počítačov. Denne využívame rôzne „smart“ nástroje a krok za krokom sa blížime k digitalizácii stavebného sektora. Firmy majú záujem zamestnať absolventov, ktorí nielen javia záujem o BIM, ale dokážu využívať vhodné softvérové nástroje a tým umožnia zefektívniť rôzne procesy. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo vznikol BIM CHALLENGE.

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.

„Cieľom súťaže je podporiť BIM projektovanie na Slovensku, motivovať VŠ študentov k zvyšovaniu zručností a sprostredkovať umiestnenie týchto študentov vo firmách, ktoré podporujú inovatívne riešenia a sú lídrami na trhu v oblasti informačného modelovania stavieb“, približuje prezident BIM asociácie Slovensko - Michal Pasiar


Po po ročnej odmlke, kedy sa z pandemických dôvodov uskutočnila táto súťaž iba v on-line priestore sme sa opäť stretli na jednom mieste. Okrem študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorá mala najpočetnejšie zastúpenie, sa zúčastnili aj súťažiaci z SvF TU Košice, SvF Žilinskej univerzity v Žiline, FAAD STU Bratislava a tiež zo SvF VUT Brno.


Tešíme sa, že sa prihlásilo viac ako 40 súťažiacich z celého Slovenska. Konkurencia bola, ako už tradične, vysoká a na prvých miestach to rozhodovali doslova bodíky!


Ako sa hodnotia výstupy?

Porota sa skladá z viacerých členov - zástupcov z praxe, rozdelených v zmysle hodnotiacich kritérií na dve skupiny. Hodnotíme výkresovú časť a samotný model a jeho štruktúru.


Výkresovú časť kontrolujú odborníci s dlhoročnou praxou na pozícii HIP (hlavný inžinier projektu), ktorí spravidla nemusia mať žiadnu skúsenosť s BIM. Prečo hodnotíme aj výkresy? Odpoveď je jednoduchá, v tejto forme sa dnes odovzdáva projektová dokumentácia. Hodnotíme formálne náležitosti a súlad s normami a zaužívanými pravidlami. Samozrejme, forma, vzhľad, formálne náležitosti a vôbec nutnosť tvorby výkresov vzhľadom k nástupu informačného modelovania stavieb veľmi komplexná téma a vyžaduje si z môjho pohľadu odbornú diskusiu, najmä v kontexte aktualizácie aktuálne platných noriem.

Kvalitu modelu hodnotia skúsení BIM experti, ktorí na základe kontroly odovzdaného modelu (v natívnom formáte) vypĺňajú hodnotiaci formulár. Rozhodcovia tiež kontrolujú, či sú jednotlivé výstupy vytvorené priamo z modelu, alebo sú dotvárané pomocou 2D prvkov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je model v poriadku, ale skúsený odborník veľmi rýchlo zistí, aké chyby obsahuje. Tieto chyby obyčajne majú veľký vplyv na ďalšie využitie modelu.

Nakoľko chceme zabezpečiť transparentnosť celého procesu a rovnomerné hodnotenie, výsledné bodové hodnotenie je pri prvých šiestich pozíciách krížovo kontrolované a odsúhlasované celou porotou. Hodnotiteľ teda musí pred komisiou obhájiť bodové hodnotenie, ktoré pridelil. Snažíme sa tak v maximálnej miere objektivizovať výsledky a eliminovať prípadné disproporcie medzi hodnotiteľmi.

 

Kto to zvládol tento rok najlepšie?

1. Boris Kostelanský, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

2. Marek Sloboda, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

3. Martin Vojtek, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

4. Nikola Nováková, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

5. Marek Kubina, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

6. Marin Matuška, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave

Kompletné výsledky BIM Challenge 2022 nájdete tu:

Vyhodnotenie BCH 2022_Celkove
.pdf
Download PDF • 2.99MB

Dovoľte, aby som sa touto cestou poďakoval rozhodcom, ktorí si našli čas na vyhodnotenie všetkých študentských prác. Menovite sú to:

Ing. Martin Kubica

Ing. Michal Borovička

Ing. Tomáš Kriváček

Ing. Dávid Sándor

Ing. Tomáš Kučo

Ing. arch. Miroslav Šustek

Ing. Lukáš Zelený

Ing. Tomáš Filo

Ing. Peter Balco

Ing. Šimon Racek

Ing. Katarína Rabianska - Kollárová

Vďaka patrí za technickú podporu a orgaizáciu Ing. Pavlovi Mayerovi, PhD. a za pomoc pri nastavovaní Spoločného dátového prostredia (CDE) ďakujeme Ing. et. Ing. Martinovi Maťašovskému, MBA z firmy Construsoft.


Na záver patrí vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k hladkému priebehu 6. ročníka súťaže BIM Challenge a v neposlednom rade partnerom BIM asociácie Slovensko, ktorí finančne podporili toto podujatie.

V mene organizátorov - Ing. Tomáš Funtík, PhD., viceprezident BIMaS

Comments


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page